aizvērt
open menu
facebook
Biežāk uzdotie jautājumi – atkritumu apsaimniekošana Pļaviņu apvienībā

Biežāk uzdotie jautājumi – atkritumu apsaimniekošana Pļaviņu apvienībā

 1. Kāpēc man ir jāpārslēdz līgumu?

No šā gada 1.decembra Aizkraukles novada Pļaviņu apvienības atkritumu apsaimniekošanas zonā, kurā ietilpst Pļaviņu pilsēta, Aiviekstes, Vietalvas un Klintaines pagasti, mainīsies atkritumu apsaimniekotājs. Iepirkuma rezultātā ir izvēlēts pakalpojumu sniedzējs – SIA “Eco Baltia vide”, kas atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus nodrošinās no 2022.gada 1.decembra turpmākos trīs gadus.

Uzņēmums sniegs pakalpojumus gan privātpersonām, gan juridiskām personām, nodrošinot sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un publisko atkritumu šķirošanas punktu apkalpošanu.

Atkritumu izvešana no 1.decembra tiks nodrošināta tikai klientiem, kuri būs noslēguši attiecīgu līgumu ar SIA “Eco Baltia vide”.

 1. Kuram jāpārslēdz līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu?

Līgumus ir jāpārslēdz visiem atkritumu radītājiem (iedzīvotājiem, daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājiem un uzņēmumiem) par visiem īpašumiem, kur tiek radīti atkritumi, tostarp par īpašumiem, kuros iedzīvotāji uzturas sezonāli.

Daudzdzīvokļu namos dzīvojošo iedzīvotāju vārdā līgumus kā juridiskām personām jānoslēdz mājas apsaimniekotājam, pārvaldītājam vai dzīvokļu īpašnieku biedrībai.

 1. Līdz kuram datumam man jāpārslēdz jaunais līgums par atkritumu apsaimniekošanu?

Privātmāju īpašniekiem, namu apsaimniekotājiem un uzņēmumiem jaunie līgumi jānoslēdz laikus – vēlams, līdz 25.novembrim, lai līdz 1.decembrim saņemtu jauno atkritumu izvešanas grafiku un pakalpojumi tiktu nodrošināti nepārtrauktā režīmā.

Aicinām klientus ņemt vērā, ka līgumu apstrāde notiek vidēji nedēļas laikā. Kamēr līgums nav apstrādāts un adrese iekļauta maršrutā, pakalpojums netiek sniegts. Tāpēc lūdzam nekavēties ar līgumu noslēgšanu, lai varam nodrošināt

 1. Kas notiks, ja es nepārslēgšu līgumu ar jauno atkritumu apsaimniekotāju?

No 2022.gada 1.decemba atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi tiks nodrošināti tikai tiem iedzīvotājiem un juridiskajām personām, kuri ir noslēguši attiecīgu līgumu ar uzņēmumu SIA “Eco Baltia vide”. Līdzšinējie līgumi būs spēkā līdz šā gada 30.novembrim. Tāpēc, lai nodrošinātu pakalpojuma nepārtrauktību, aicinām līgumus noslēgt laikus.

Ja līdz 25.novembrim līgumu esat noslēdzis, tad atkritumu izvešanas grafiku saņemsiet līdz 1.decembrim. Līgumi, kas noslēgti pēc 25.novembra, tiks apstrādāti rindas kārtībā.

Aicinām ņemt vērā, ka atkritumu izvešanas grafiks vēl līdz gada beigām var mainīties, jo maršruti tiks pielāgoti atbilstoši noslēgto līgumu skaitam.

 1. Kā es varu noslēgt līgumu par atkritumu izvešanu?

SIA “Eco Baltia vide” nodrošina vairākas līgumu noslēgšanas iespējas.

Attālināti:

 • Visērtāk līgumus ir noslēgt elektroniski mājaslapā ecobaltiavide.lv, sadaļā “Klientiem”, izvēloties sadaļu “Līguma noslēgšana”, autorizējoties ar internetbankas starpniecību. Šobrīd pakalpojums pieejams “Swedbank”, “SEB bankas”, “Citadeles bankas” un “Luminor” klientiem.
 • Piesakot līguma noslēgšanu, rakstot uz e-pastu plavinas@ecobaltiavide.lv vai zvanot pa8717 – norādot līgumslēdzēja datus – vārdu, uzvārdu, adresi, kontakttālruni, e-pasta adresi. Līgumu varēs parakstīt ar elektronisko parakstu vai nosūtīt pa pastu SIA “Eco Baltia vide”, Getliņu ielā 5, Rumbulā, Stopiņu novadā, LV-2121.
 • Pagastu pārvaldēs būs pieejamas līgumu kopijas, ko klienti varēs aizpildīt un pēc tam nogādāt atpakaļ pārvaldē.
 • Izdrukājot līgumu ŠEIT,  aizpildot to un parakstītu nosūtot pa pastu uz SIA “Eco Baltia vide”, Getliņu ielā 5, Rumbulā, Ropažu novadā, LV-2121.

Klātienē:

Datums Laika posms Atrašanās vieta
22.11.2022. 9:00 – 12:00 Vietalva, Vietalvas bibliotēka, “Pagastmāja”
22.11.2022. 13:00 – 16:00 Klintaine, Stukmaņi,  Klintaines bibliotēka,  “Kūlīši”
24.11.2022. 9:00 – 12:00 Aiviekste, Aiviekstes PPC (pagasta pakalpojumu centrs), 1.Maija iela 6, Kriškalni
24.11.2022. 13:00 – 16:00 Pļaviņas, Gostiņu bibliotēka, Lielā iela 19
29.11.2022. 9:00 – 12:00 Aiviekste, Aiviekstes PPC (pagasta pakalpojumu centrs), 1.Maija iela 6, Kriškalni
29.11.2022. 13:00 – 16:00 Pļaviņas, Pļaviņu Kultūras centra mazajā zālē, Daugavas iela 49
01.12.2022. 9:00 – 12:00 Vietalva, Vietalvas bibliotēka, “Pagastmāja”
01.12.2022. 13:00 – 16:00 Klintaine, Stukmaņi,  Klintaines bibliotēka,  “Kūlīši”

 

 1. Kāda būs maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu?

Nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanas maksa no 1.decembra būs – 19.19 eiro (bez PVN) jeb 23.21 eiro (ar PVN) par vienu kubikmetru (m3). Iepriekšējā SIA “Pļaviņu komunālie pakalpojumu” maksa bija 23.27 eiro (ar PVN)/m3.

Ņemot vērā, ka no 2023.gada mainīsies maksa par atkritumu noglabāšanu poligonā, tad no 2023.gada maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veidos 20.26 EUR/m3 (bez PVN)  jeb 24.51 EUR/m3 (ar PVN).m

Maksā ir ietverts sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā, kurā iekļauts arī dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

 1. Vai man būs jauns atkritumu konteiners?

Klientiem atkritumu konteineri nebūs jāmaina, bet tiem klientiem, kuri līdz šim izmantojuši tikai atkritumu maisus, no 1. decembra bez maksas tiks nodrošināti atkritumu konteineri. Konteineru piegādi SIA “Eco Baltia vide” nodrošinās saskaņā ar noslēgto līgumu.

Pieejami vairāki konteineru tilpumi (0.12 m3, 0.24 m3, 0.36 m3, 0.66 m3, 1.1 m3), ko var izvēlēties, slēdzot līgumu. Speciālie maisi (120l) būs pieejami tikai tiem iedzīvotājiem, kuru īpašumiem ir apgrūtināta piebraukšana, to novietošanas vietu precizējot līguma slēgšanas brīdī.

Marķēti SIA “Eco Baltia vide” priekšapmaksas maisi (120l) sadzīves atkritumiem būs pieejami tikai papildu atkritumu apjoma nodošanai vai situācijās, ja adresei ir apgrūtināta piekļuve un konteinera izstumšana nav iespējama. Maisa cenā ir iekļauta arī to izvešana. Par maisu iegādi aicinām sazināties ar SIA “Eco Baltia vide” klientu centru pa tel.8717 vai rakstot uz e-pastu plavinas@ecobaltiavide.lv.

Vēršam uzmanību, ka uz konteineriem būs jābūt uzlīmēm ar norādēm par konteinera veidu (sadzīves vai šķirotie atkritumi), kā arī adresei. Uzlīmes klienti saņems vai nu pa pastu, vai kopā ar konteineri, kad tiks veikta tā piegāde.

Ja klientam esošais sadzīves atkritumu konteiners ir nolietojies (dabiskais nolietojums), nepieciešams cits tilpums vai konteineru skaits, tad jāpiesaka konteinera nomaiņa pa tālr.8717 vai plavinas@ecobaltiavide.lv.

 1. Kāds ir atkritumu izvešanas grafiks?

Jaunie atkritumu izvešanas grafiki iedzīvotājiem, kuri līgumus būs noslēguši līdz 25.novembrim, tiks izsūtīti pirms 2022.gada 1.decembra. Pārējiem iedzīvotājiem, kuri līgumus pārslēgs vēlāk, grafiki tiks nosūtīti iespējami ātrāk, lai nodrošinātu pakalpojumu nepārtrauktību.

Aizkraukles novada domes saistošie noteikumi paredz, ka minimālais atkritumu izvešanas biežums ir:

 • individuālajām dzīvojamajām mājām apdzīvotās vietās (pilsētās, ciemos) – vienu reizi mēnesī;
 • individuālajām dzīvojamajām mājām ārpus apdzīvotām vietām – vienu reizi divos mēnešos;
 • nedzīvojamām ēkām (telpām), kurās tiek veikta saimnieciskā darbība (tai skaitā, biroji, skolas, stacijas un tamlīdzīgas ēkas) – vienu reizi mēnesī;
 • nekustamajam īpašumam, kura lietošana ir ar pārtraukumiem, piemēram, sezonāls raksturs un par to ir informēts atkritumu apsaimniekotājs – sešas reizes gadā.

SIA “Eco Baltia vide” jauno grafiku sagatavos atbilstoši jaunajiem noslēgtajiem līgumiem un prognozējamajai atkritumu plūsmai.

Ja sagatavotajā grafikā nepieciešamas izmaiņas un konteinera tukšošana nepieciešama ātrāk vai tieši otrādi – vēlāk, aicinām sazināties ar SIA “Eco Baltia vide” Klientu apkalpošanas centra speciālistiem, zvanot pa tel.8717 vai rakstot uz e-pastu plavinas@ecobaltiavide.lv, lai vienotos par abām pusēm ērtu risinājumu. Visi ienākošie e-pasti tiek apstrādāti rindas kārtībā.

 1. Līgumu esmu noslēdzis, bet man nav atsūtīts atkritumu izvešanas grafiks.

Visi jaunie līgumi tiek apstrādāti rindas kārtībā un grafiks klientam tiks nosūtīts pēc datu apstrādes.

Klientu apkalpošanas speciālisti strādā pastiprinātā režīmā, lai nodrošinātu iespējami ātrāku līgumu datu apstrādi, taču aicinām ņemt vērā, ka process līdz grafika un pakalpojuma saņemšanai var aizņemt vairākas dienas.

 1. Esmu saņēmis jauno atkritumu izvešanas grafiku, bet nesaprotu, kad notiks izvešana?

Atkritumu izvešana notiek nosūtītajā grafikā norādītajos datumos. Citā datumā izvešana nav paredzēta, ja vien tā nav atsevišķi pieteikta pa tālruni, e-pastā vai līguma slēgšanas brīdī un saņemts apstiprinājums no SIA “Eco Baltia vide” speciālistu puses.

Tā kā SIA “Eco Baltia vide” sākotnēji nav zināmas iepriekšējās klienta atkritumu konteinera tukšošanas dienas un regularitāte, tad uzņēmums jauno grafiku sagatavojis atbilstoši noslēgtajiem līgumiem un prognozējamajai atkritumu plūsmai.

Ja mājsaimniecībā radušies vairāk sadzīves atkritumu un nepieciešama papildus izvešanas reize, to iespējams pieteikt, zvanot pa tel.8717 vai rakstot uz e-pastu plavinas@ecobaltiavide.lv. Šajā gadījumā izmaksas par to tiek piemērotas atbilstoši nodotajam papildus apjomam pēc līgumā noteiktā tarifa, kā arī papildus reisa izmaksām, saskaņā ar uzņēmuma mājaslapā publicēto cenrādi.

Aicinām ņemt vērā, ka šoferi atkritumu izvešanu nodrošina atbilstoši grafikiem pēc speciāla iepriekš sastādīta maršruta un viņiem nav tiesības un pienākuma tukšot tos konteinerus vai ņemt novietotos maisus, kuriem tajā dienā nav paredzēta izvešana. Savukārt, ja izvešana grafikā norādītajā datumā nav notikusi vai nepieciešams to pārcelt uz agrāku vai vēlāku datumu, lūdzam pēc iespējas ātrāk sazināties ar SIA “Eco Baltia vide”, zvanot pa tel.8717 vai rakstot uz e-pastu plavinas@ecobaltiavide.lv.

 1. Ko man darīt, ja grafikā ir iekļauta biežāka/retāka izvešana nekā noslēgtajā līgumā?

Šāda situācija var gadīties programmatūras kļūdas rezultātā. Tāpēc aicinām sazināties ar SIA “Eco Baltia vide” Klientu apkalpošanas centra speciālistiem pa tel.8717, vai rakstīt uz e-pastu plavinas@ecobaltiavide.lv, lai vienotos par abām pusēm ērtu risinājumu.

Aizkraukles novada domes saistošie noteikumi paredz, ka minimālais atkritumu izvešanas biežums ir:

 • individuālajām dzīvojamajām mājām apdzīvotās vietās (pilsētās, ciemos) – vienu reizi mēnesī;
 • individuālajām dzīvojamajām mājām ārpus apdzīvotām vietām – vienu reizi divos mēnešos;
 • nedzīvojamām ēkām (telpām), kurās tiek veikta saimnieciskā darbība (tai skaitā, biroji, skolas, stacijas un tamlīdzīgas ēkas) – vienu reizi mēnesī;
 • nekustamajam īpašumam, kura lietošana ir ar pārtraukumiem, piemēram, sezonāls raksturs un par to ir informēts atkritumu apsaimniekotājs – sešas reizes gadā.

Minimālais atkritumu izvešanas biežums tiek noteikts ar mērķi, lai izvairītos no gadījumiem, kad citu personu konteineros atkritumus izmet nepiederošas personas.

 1. Kā es varu pieteikt izmaiņas atkritumu izvešanas grafikā?

Ja sagatavotajā grafikā nepieciešamas izmaiņas un konteinera tukšošana nepieciešama ātrāk vai tieši otrādi – vēlāk, aicinām sazināties ar SIA “Eco Baltia vide” Klientu apkalpošanas centra speciālistiem, zvanot pa tel.8717 vai rakstot uz e-pastu plavinas@ecobaltiavide.lv, lai vienotos par abām pusēm ērtu risinājumu. Visi ienākošie e-pasti tiek apstrādāti rindas kārtībā.

 1. Vai es atsevišķās situācijās varu pieteikt papildus atkritumu izvešanu ārpus grafika?

Gadījumā, ja nepieciešama sadzīves atkritumu izvešana ārpus paredzētā grafika, ir iespēja pieteikt konteinera vai maisa papildus izvešanas reizi, vienojoties ar SIA “Eco Baltia vide” pa tel.8717 vai rakstot uz e-pastu plavinas@ecobaltiavide.lv. Šajā gadījumā izmaksas par pakalpojumu tiek piemērotas atbilstoši nodotajam atkritumu apjomam pēc līgumā noteiktā tarifa, kā arī sedzot administratīvās izmaksas saskaņā ar uzņēmuma cenrādi.

 1. Kur man jānovieto konteiners tā izvešanas dienā?

Grafikā norādītajā dienā konteineru jāizstumj mūsu darbiniekiem brīvi pieejamā vietā, lai tas vienlaikus netraucē gājēju plūsmu vai autotransporta kustību. Klientam jānodrošina, ka konteiners izvešanas dienā atrodas brīvi pieejamā vietā un ne tālāk kā piecus metrus no ceļa viduslīnijas, vietā ārpus sētas un žoga tā, lai netraucētu gājēju un transportlīdzekļu kustību. Tāpēc aicinām konteinerus novietot specializētajam transportam brīvi pieejamā vietā jau iepriekšējā vakarā.

Ja ir kādi šķēršļi, kas var kavēt mūsu darbinieku piekļuvi konteineram un tādējādi traucēt atkritumu izvešanu, aicinām pēc iespējas ātrāk par to informēt, zvanot pa tel.8717 vai rakstot uz e-pastu plavinas@ecobaltiavide.lv.

 1. Kā notiek rēķinu apmaksa?

Saskaņā ar noslēgto līgumu, SIA “Eco Baltia vide” klientiem sākotnēji nosūta avansa rēķinu par tekošo gadu. Avansa rēķins tiek veidots, balstoties uz plānoto pakalpojumu apjomu tuvākajam pusgadam, un tas būs sastādīts saskaņā ar līgumā paredzēto izvešanas biežumu un prognozējamo atkritumu apjomu. Avansa rēķina apmaksa nav obligāta un klients var norēķināties par pakalpojumiem saskaņā ar faktisko rēķinu, ko saņems katra mēneša pirmajos datumos par iepriekšējo mēnesi.

Aicinām ņemt vērā, ka, piesakot rēķina saņemšanu pa pastu, būs jāsedz pasta pakalpojumi 1,20 eiro (bez PVN) apmērā. Rēķinu piegāde bez maksas tiek nodrošināta uz līgumā norādīto e-pasta adresi. Rēķina saņemšanas veidu var mainīt, sazinoties ar SIA “Eco Baltia vide” klientu centru pa tel.8717 vai e-pastā plavinas@ecobaltiavide.lv.

 1. Kur un kā es varu apmaksāt rēķinus?

Rēķinu apmaksa iespējama vairākos veidos:

 • interneta bankā;
 • bankas filiālē;
 • Latvijas Pasta nodaļās visā Latvijā;
 • veikalos “Maxima”.

Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda rēķina numurs.

Uzņēmuma rekvizīti:

SIA “Eco Baltia vide”

Reģ.Nr.40003309841

Luminor Bank AS

SWIFT kods: RIKOLV2X

Konta Nr.LV81RIKO0000083164701

 1. Kur es varu šķirot atkritumus?

SIA “Eco Baltia vide” turpinās apkalpot novadā publiski pieejamos atkritumu šķirošanas konteinerus stikla iepakojumam un plastmasas, metāla, kartona iepakojumam.

Sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu atrašanās vietas un tajos savācamo atkritumu veidi:

Adrese Dalīto atkritumu konteineri
Stikla iepakojumam Plastmasas, kartona, metāla iepakojumam
Dolomīta iela 9, Pļaviņas

 

X X
Bebrulejas iela 4b, Pļaviņas X X
Rīgas iela 29b, Pļaviņas X X
Rīgas iela 26, Pļaviņas X X
Rīgas iela 13 un 15, Pļaviņas X X
Stacijas laukums, Pļaviņas X X
Daugavas iela 49 (pagalmā), Pļaviņas X
Pie publiskās tualetes (pretī Raiņa ielai 53), Pļaviņas X
Daugavas iela 50 (pie sporta zāles), Pļaviņas X
Raiņa iela 72, Pļaviņas X X
Dzirnavu iela 2, Pļaviņas X X
Dzirnavu iela 3, Pļaviņas X X
Lielā iela 14, Pļaviņas X
K.Štrāla iela 1, Pļaviņas X
1. maija iela 10, Aiviekstes pagasts X
1.maija iela 6, Aiviekstes pagasts X X
Ķūģu Jaunā māja, Aiviekstes pagasts X X
Vietalvas centrā pie daudzdzīvokļu mājām, Vietalvas pagasts X X
Odzienā pie mājām ”Nākotnes”, Vietalvas pagasts X X
Vietalvā pie dīķa, Vietalvas pagasts X X
“Siljāņi”, Vietalvas pagasts X
pie Klintaines pagasta pārvaldes ēkas “Kūlīši”, Stukmaņi, Klintaines pagasts X X
pie mājām Zviedrēni, Rīteri, Klintaines pagasts X X

Akciju veidā novadā tiks nodrošināta iespēja šķirot arī dažādus citus mājsaimniecībās radušos atkritumus, piemēram, elektroiekārtas. Par citu atkritumu veidu apsaimniekošanu aicinām sazināties ar klientu centru pa tālr.8717 vai plavinas@ecobaltiavide.lv.

Juridiskās personas var pieteikt individuālos atkritumu šķirošanas konteinerus, par to apkalpošanu noslēdzot papildu vienošanos pie līguma.

 1. Kā pareizi šķirot atkritumus?

Uz katra šķirošanas konteinera pieejamas arī vizuālas norādes, kas palīdzēs to darīt pareizi.

 • Stikla šķirošanas konteinerā drīkst ievietot tikai dzērienu stikla pudeles un burkas. Tām jābūt tīrām un ievietotām tvertnē bez atkritumu maisiņa.
 • Vieglajam iepakojumam paredzētajā konteinerā drīkst izmest dažāda veida plastmasas, kartona, metāla iepakojumu, piemēram, plastmasas pudeles, šampūnu un citas līdzīga veida plastmasas pudeles, polietilēna maisiņus, skārdenes, kā arī grāmatas, žurnālus, avīzes u.c.

Atgādinām, ka visiem iepakojumiem jābūt tīriem no jebkādiem pārtikas pārpalikumiem, kā arī pēc iespējas saplacinātiem, lai atkritumu izvešanas mašīnā būtu iespējams savākt pēc iespējas lielāku apjomu, tādējādi samazinot CO2 izmešu veidošanos, regulāri transportējot “tukšu gaisu”.

 1. Vai es varēšu šķirot arī bioloģiski noārdāmos atkritumus?

Jā, ar laiku SIA “Eco Baltia vide” piedāvās arī bioloģisko atkritumu šķirošanu.

 1. Vai tiks nodrošināta lielgabarīta atkritumu izvešana?

Jā, SIA “Eco Baltia vide” nodrošinās arī lielgabarīta atkritumu izvešanu pēc iepriekšēja pieteikuma saskaņā ar mājaslapā publicēto cenrādi. Maksa par pakalpojumu tiks noteikta atbilstoši apjomam.

 1. Kā es varu sazināties ar SIA “Eco Baltia vide”?

Ar SIA “Eco Baltia vide” vari sazināties, zvanot uz uzņēmuma klientu centru pa tel.8717 vai rakstot uz e-pastu plavinas@ecobaltiavide.lv. Informācija par SIA “Eco Baltia vide” pakalpojumiem pieejama www.ecobaltiavide.lv sadaļā “Pakalpojumi”.

 1. Nevaru sazvanīt klientu centru. Kā rīkoties?

Visi ienākošie zvani tiek apkalpoti rindas kārtībā. Ņemot vērā, ka šobrīd klientu apkalpošana notiek tikai attālināti, šobrīd saņemam pastiprinātu ienākošo zvanu plūsmu, tāpēc aicinām nepieciešamības gadījumā rakstīt uz e-pastu plavinas@ecobaltiavide.lv. Mūsu klientu apkalpošanas speciālisti ar Jums sazināsies pēc iespējas ātrāk.

Vienlaikus, lai neradītu papildus slodzi uz zvanu centrāli, aicinām līgumu slēgšanu neatlikt uz pēdējo brīdi, un visus par līguma slēgšanu saistītos jautājumus mūsu operatoriem uzdot laikus.

Saistītie raksti

SIA “Eco Baltia vide” apgrozījums 2023. gadā palielinājies par 9,5%

19/06/2024

Vides apsaimniekošanas uzņēmuma SIA “Eco Baltia vide” neto apgrozījums 2023. gadā sasniedza 53,99 miljonus eiro, kas ir par 9,5% vairāk nekā 2022. gadā, kad neto apgrozījums bija 49,3 miljoni eiro. Apgrozījuma pieaugumu galvenokārt veicināja dabas resursu nodokļa […]

SIA “Eco Baltia vide” klientu apkalpošanas centru un atkritumu šķirošanas laukumu darba laiks Līgo svētkos

19/06/2024

Informējam par izmaiņām SIA “Eco Baltia vide” klientu apkalpošanas centru un atkritumu šķirošanas laukumu darba laikos Līgo svētku laikā. SIA “Eco Baltia vide” klientu apkalpošanas centri un zvanu centri nestrādās pirmdien, 24. jūnijā. Savukārt visi […]

“Eco Baltia vide” – oficiālais “Tet Rally Latvia” vides partneris

14/06/2024

Vides apsaimniekošanas uzņēmums “Eco Baltia vide”, ikdienā rūpējoties par atkritumu apjoma samazināšanu un vides ilgtspējas veicināšanu Latvijā, šovasar spēruši soli tuvāk autobraucējiem, kļūstot par “Tet Rally Latvia” organizētā FIA Pasaules rallija čempionāta posma oficiālo vides […]

Liepājā darbu sācis būvgružu šķirošanas laukums

13/06/2024

Šajā pavasarī darbu sācis Baltijā lielākās vides resursu apsaimniekošanas uzņēmumu grupas AS “Eco Baltia” uzņēmuma SIA “Eco Baltia vide” Kurzemes filiāles būvgružu šķirošanas laukums Liepājā,  Ezermalas ielā 11. Tajā tiks šķiroti visa veida būvniecības un […]

Sīkdatņu iestatījumi

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus
šajā vietnē var tikt izmantotas analītiskās un mārketinga sīkdatnes. Lūdzu atzīmējiet savu izvēli.

Obligāti nepieciešamās sīkdatnes
Analītiskās sīkdatnes
Mārketinga sīkdatnes
Sīkdatņu iestatījumi