aizvērt
open menu
facebook

Biežāk uzdotie jautājumi

Līguma noslēgšana
Kā es varu noslēgt līgumu par atkritumu apsaimniekošanu?

Mēs nodrošināsim vairākas līgumu pārslēgšanas iespējas:

 • ELEKTRONISKI mūsu mājaslapā sadaļā “Klientiem”, izvēloties “Līguma/vienošanās noslēgšana”. Autorizācija iespējama ar SEB, Swedbank un Luminor internetbanku starpniecību.
 • SIA “Eco Baltia vide” klientu apkalpošanas centros:
  • Brīvības iela 289, Rīga 

Juridiskās personas līgumus aicināti noslēgt  gan klātienē klientu apkalpošanas centros, gan elektroniski vai piesakot līguma noslēgšanu e-pastā: riga@ecobaltiavide.lv. Pēc e-pastā saņemtā pieteikuma, klientu apkalpošanas speciālists sazināsies ar iesniedzēju, lai precizētu detaļas un vienotos par līguma noslēgšanu.

 

Daudzdzīvokļu ēku iemītniekiem pašiem līgumus nav jāpārslēdz – par to jāparūpējas namu apsaimniekotājs.

Kas notiks, ja es nenoslēgšu līgumu ar jauno atkritumu apsaimniekotāju?

Līdzšinējie līgumi būs spēkā līdz ieprekšā atkrituma apsaimniekotāja noteiktajam datumam , pēc tams  stāsies spējā jaunie līgumi. Līdz tam laikam visiem atkritumu radītājiem jābūt noslēgtiem līgumiem, lai turpinātu nepārtrauktā režīmā saņemt atkritumu izvešanas pakalpojumus.

 

Kāpēc privātpersonām un daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājiem līgumos tiek prasīts deklarēto personu skaits?

Šādu prasību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 546 “Noteikumi par minimālajām prasībām, kas iekļaujamas darba uzdevumā, pašvaldībai izraugoties sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, un atkritumu apsaimniekošanas līgumu būtiskie nosacījumi”.

 

Vienlaikus vēlamies uzsvērt, ka deklarēto personu skaitu SIA “Eco Baltia vide” neņem vērā, aprēķinot maksu par sniegtajiem pakalpojumiem – tā tiek rēķināta atbilstoši konteinera tilpumam un līgumā paredzētajam izvešanas reižu biežumam.

Man ir vairāki objekti, kuriem nepieciešama atkritumu apsaimniekošana? Vai par katru objektu jāslēdz jauns līgums?

Par katru objektu nav nepieciešams noslēgt atsevišķu līgumu, ja līgumu noslēgsiet klātienē KAC. Atkritumu apsaimniekošanas objektu uzskaitījums tiks ietverts vienā līgumā – tā pielikumā.

NB! Informējam, ka pagaidām klientu apkalpošana, ievērojot piesardzības pasākumus, notiek tikai attālināti un klātienē klienti netiek pieņemti.

 

Tā arī elektroniski ir iespējams pievienot vairākas objektu adreses un dažādus konteinera tilpumus un izvešanas biežumus.

Vai man ir jāslēdz līgums, ja pakalpojums nepieciešams tikai sezonā, piemēram, vasarā?

Līgums ir jānoslēdz arī gadījumā, ja pakalpojumi nepieciešami tikai sezonāli. Noslēdzot līgumu, jānorāda tā darbības termiņš. Tāpat līgumā jānorāda ( laukā PIEZĪMES), vai tiks izmantots atkritumu konteiners vai priekšapmaksas maisi, īpaši vietās, kur specializētajam atkritumu izvešanas transportam ir apgrūtināta iebraukšana.

Sadzīves atkritumu konteineri
Kur jānovieto atkritumu konteiners tā izvešanas dienā?

Atkritumu konteineram tā izvešanas dienā, kas noteikta grafikā, jābūt novietotam līgumā atrunātajā specializētajam transportam un mūsu darbiniekiem brīvi pieejamā vietā. Gadījumā, ja norādītā teritorija ir slēgta, par to jāinformē uzņēmumu, informējot par iespējām brīvi piekļūt atkritumu konteineriem, tostarp iesniedzot kodus, vārtu pulti vai atslēgas.

Vai man būs jauns atkritumu konteiners?

Iedzīvotāju ērtībām esam vienojušies ar citiem operatoriem, ka gan mūsu esošajiem klientiem, kuriem mainīsies atkritumu apsaimniekotājs, gan arī jaunajiem klientiem nav jāmaina atkritumu konteineri.

Ja klientam esošais konteiners ir bojāts, nepieciešams cits tilpums vai konteineru skaits, tad jāpiesaka konteinera nomaiņa pa tālr.8717 vai info@ecobaltiavide.lv.

Kādi konteineru veidi ir pieejami?

Mūsu klienti varēs izvēlēties piecus dažādus konteineru veidus, ņemot vērā savas individuālās atkritumu rašanās paradumus un vēlamo tukšošanas reižu skaitu.

– 0,12 m3

platums (mm) ~ 500
augstums (mm) ~ 933
dziļums (mm) ~ 550
tukša konteinera svars (kg) 9,6

 

– 0,24 m3

platums (mm) ~ 582
augstums (mm) ~ 1.075
dziļums (mm) ~ 728
tukša konteinera svars (kg) 14,0

 

– 0,66 m3

platums (mm) ~ 1.370
augstums (mm) ~ 1.230
dziļums (mm) ~ 775
tukša konteinera svars (kg) 43,00

– 0,77 m3

platums (mm) ~ 1.370
augstums (mm) ~ 1.365
dziļums (mm) ~ 775
tukša konteinera svars (kg) 46.0

 

– 1,1 m3

platums (mm) ~ 1.370
augstums (mm) ~ 1.330
dziļums (mm) ~ 1.075
tukša konteinera svars (kg) 50,0

Ko nozīmē RFID? Kad šī sistēma tiks ieviesta?

RFID ir konteineru identificēšanas sistēma. Katrs konteiners tiek aprīkots ar mikročipu, kas ļauj identificēt konteineru un tā īpašnieku. Šāda sistēma ļauj izvairīties no gadījumiem, kad tiek iztukšots kādam citam piederošs konteiners, kurš novietots citā adresē. Plānots, ka  Rīgas Vidzemes priekšpilsētā un Ziemeļu rajonā savu klientu konteineru identificēšanu jeb aprīkošanu ar RFID sistēmu veiksim tuvāko divu gadu laikā.

Kur var iegādāties priekšapmaksas sadzīves atkritumu maisus un cik tie maksā?

Priekšapmaksas sadzīves atkritumu maisu komplektus ( 5gb) varēs iegādāties darba dienās no plkst.9-17 mūsu KAC – Brīvības gatvē 289, Rīgā, un Getliņu ielā 5, Rumbulā. Maksa par maisu komplektiem ir noteikta atbilstoši sadzīves atkritumu  izvešanas maksai. Klientiem ir iespēja izvēlēties 60 litru vai 120 litru maisus. Piecu 60 litru maisu komplekts maksā – 4,96 EUR (ar PVN), bet piecu 120 litru maisu komplekts – 9,92 EUR (ar PVN).

NB! Informējam, ka pagaidām klientu apkalpošana, ievērojot piesardzības pasākumus, notiek tikai attālināti un klātienē klienti netiek pieņemti.

 

Priekšapmaksas maisu izvešanu vismaz trīs darba dienas iepriekš klients piesaka pa tālr.8717 vai rakstot uz e-pastu info@ecobaltiavide.lv.

Pakalpojumu maksa
Kāda turpmāk būs cena par nešķirotu sadzīves atkritumu izvešanu ?

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas cenrāži Eco Baltia vide apsaimniekotajos novados (spēkā no 01.01.2021) >>

Kā veidojas SIA “Eco Baltia vide” maksa?

SIA “Eco Baltia vide” pakalpojumu sniegšanas tarifu aprēķinājusi atbilstoši  iepirkumā minētajām prasībām, kas operatoram jāizpilda un jānodrošina konkrētajā teritorijā. Mūsu sagatavoto piedāvājumu atkritumu apsaimniekošanai  komisija atzinusi par izdevīgāko un lētāko no konkursā iesniegtajiem piedāvājumiem.

 

Atkritumu apsaimniekošanas maksu veido virkne dažādu komponenšu, no kuriem lielāko daļu veido tieši maksa par nešķirotu atkritumu noglabāšanu poligonā un dabas resursu nodoklis. Tāpat pakalpojuma maksā tiek iekļautas transporta, darbaspēka, administratīvās izmaksas, kā arī investīcijas atkritumu šķirošanas infrastruktūras nodrošināšanā.

Kāda būs maksas par citu atkritumu veidu, piemēram, būvgružu, lielgabarīta (mēbeles) un bīstamo (riepas, elektroiekārtas u.tml) atkritumu izvešanu?

Būvgružus, mēbeles, elektroniku un citus liela izmēra atkritumus nekādā gadījumā nedrīkst novietot pie atkritumu tvertnēm vai izmest dabā. Šos atkritumus var nodot SIA “Eco Baltia vide” šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā, Getliņu ielā 5, Rumbulā.

 

Lielgabarīta atkritumu izvešana ir jāpiesaka kā atsevišķs pakalpojumu. Maksa par šo pakalpojumu tiks aprēķināta atbilstoši nešķirotu sadzīves atkritumu maksai.

 

Būvgružu izvešanai iespējams pieteikt arī konteineru un/vai speciālos maisus, kuru apkalpošanu nodrošinās SIA “Eco Baltia vide” speciālisti. Pakalpojuma maksa tiks aprēķināta atbilstoši būvgružu apjomam, kvalitātei, izvešanas adresei, izvēlētajam risinājumam u.c. kritērijiem.

 

Savukārt elektronikas izvešana tiek nodrošināta bez maksas, piesakot pakalpojumu, rakstot uz e-pastu info@ecobaltiavide.lv vai zvanot pa tel. 8717.

Kā atjaunot pakalpojumu, ja tas apturēts nesamaksātu rēķinu dēļ?

Pakalpojuma apturēšanas gadījumā pēc Parāda un Kavējuma procentu (vai Līgumsoda) pilnīgas nomaksas (naudas ieskaitīšanas bankas kontā un pakalpojumu uzskaites programmā, kā arī pēc savstarpējas salīdzināšanās ar piedziņas kompāniju piedziņas gadījumos), kā arī visu aktuālo rēķinu pilnīgas nomaksas līdz 0.00 EUR Bilancei, pakalpojums tiek atjaunots 14 dienu laikā, saskaņā ar noslēgto Līgumu. Par pakalpojuma atjaunošanu tiek ieturēti administratīvie izdevumi saskaņā ar Cenrādi https://www.ecobaltiavide.lv/cenrazi-apsaimniekotajos-novados/ .

Atgādinām, ka pakalpojuma apturēšanas gadījumā izveidojušos papildus atkritumus izvedam pēc atsevišķa pieteikuma – par papildus samaksu. Pieteikums adresējams: pa tālruni 8717, vai rakstot uz info@ecobaltiavide.lv .

Informējam, ka pakalpojuma atjaunošana notiek saskaņā ar iesniegumu par pakalpojuma atjaunošanu, kas adresēts: apmaksas@ecobaltiavide.lv.

Kāda būs maksa par bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu Rīgā?

Bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu nodrošināsim par zemāku maksu – 10,39 EUR/m3 (bez PVN) jeb 12,57 EUR/m3 ar PVN.  Bioloģisko atkritumu šķirošana tiks nodrošināta pēc iedzīvotāju pieprasījuma, nodrošinot atsevišķu konteineri un arī maršrutu to tukšošanai.

 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem bioloģisko atkritumu izvešana vasaras sezonā – aprīlī, maijā, jūnijā, jūlijā, augustā un septembrī – jānodrošina vismaz divas reizes nedēļā jeb vienu reizi 72 stundās, savukārt ziemas periodā – janvārī, februārī, martā, oktobrī, novembrī un decembrī – vismaz reizi nedēļā jeb reizi 168 stundās. Bioloģisko konteineru izvešana Ministru kabineta noteikumos minētajā kārtībā jāveic neatkarīgi no konteinera satura apmēra.

Kādi ir bioloģisko atkritumu konteineru pieejamie tilpumi?

Klientiem bioloģisko atkritumu šķirošanai tiks piedāvāti konteineri brūnā krāsā, kuru tilpums ir 120 litri vai 660 litri.

Pakalpojumu sniegšanas kārtība
Kā es varu pieteikt izmaiņas atkritumu izvešanas grafikā?

Tā kā SIA “Eco Baltia vide” nav zināmas visu klientu atkritumu konteineru iepriekšējās tukšošanas dienas, tad uzņēmums jauno grafiku sagatavojis atbilstoši noslēgtajiem līgumiem un prognozējamajam atkritumu apjomam. Jaunie grafiki izveidoti tā, lai maksimāli efektivizētu atkritumu apsaimniekošanas plūsmu, tāpēc atkritumu izvešanas dienas var atšķirties no iepriekšējā grafika. Aicinām būt saprotošiem un izmaiņas pieteikt tikai gadījumā, ja atkritumu izvešana konkrētajā dienā patiešām nav iespējama.

Nepieciešamo izmaiņu gadījumā aicinām sazināties ar SIA “Eco Baltia vide” Klientu centru pa tel.8717 vai rakstot uz e-pastu info@ecobaltiavide.lv.

Visi ienākošie e-pasti tiek apstrādāti rindas kārtībā.

Mobilo ierīču lietotāji atkritumu izvešanas grafiku var apskatīt arī mobilajā aplikācijā “Eco Baltia”.

Atgādinām, ka šoferi apkalpo klientus saskaņā ar iepriekš sastādītu maršrutu un viņiem nav tiesību un pienākumu tukšot tos konteinerus, kuriem tajā dienā nav paredzēta izvešana.

Cik bieži tiek izvesti sadzīves atkritumi - Rīgā?

Nepieciešamo atkritumu izvešanas biežumu klients izvēlas, noslēdzot līgumu. Vienlaikus aicinām ņemt vērā, ka Rīgas domes saistošajos noteikumos ir noteikts minimālais atkritumu izvešanas biežums, lai ierobežotu atkritumu nonākšanu dabā vai citu iedzīvotāju atkritumu konteineros.

 

Atbilstoši Rīgas domes saistošajiem noteikumiem par atkritumu apsaimniekošanu galvaspilsētā, atkritumu radītājs slēdz līgumu par nekustamajā īpašumā radīto atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju, nodrošinot regulāru atkritumu izvešanu, ņemot vērā īpašumā radīto atkritumu daudzumu (apjomu), bet ne retāk kā:

 

individuālajām dzīvojamām mājām:

 • Vienu reizi četrās nedēļās, ja dzīvojamā mājā dzīvesvietu deklarējušas ne vairāk kā divas personas un pieņemot, ka izvesto atkritumu daudzums mēnesī ir 120 litri neatkarīgi no atkritumu savākšanas veida (konteineri vai priekšapmaksas atkritumu maisi);
 • Vienu reizi divās nedēļās, ja dzīvojamā mājā dzīvesvietu deklarējušas vairāk nekā divas personas;

daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām – vienu reizi nedēļā;

 • Nedzīvojamām ēkām, kurās tiek veikta saimnieciskā darbība (biroji, skolas, stacijas un citas tamlīdzīgas ēkas) – vienu reizi četrās nedēļās;

 

Saimnieciskās darbības veicējam, kura darbība ir saistīta ar pārtikas preču tirdzniecību, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu vai kas nodarbojas ar pārtikas produkcijas ražošanu vai apstrādi un kurš noslēdzis līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju saskaņā ar saistošo noteikumu 34.punktu – vienu reizi četrās nedēļās.

Kā es saņemšu rēķinu par atkritumu izvešanu?

Privātpersonas saņems ikmēneša rēķinus, kā arī avansa rēķinus par ceturksni. Avansa rēķins ir informatīvs un klients var norēķināties arī saskaņā ar faktisko rēķinu par iepriekšējā mēnesī saņemtajiem pakalpojumiem.

 

Juridiskās personas saņems rēķinus par iepriekšējā mēnesī saņemtajiem pakalpojumiem.

 

Rēķinu saņemšanas formātu (elektroniski vai pa pastu) klienti var izvēlēties, slēdzot līgumu.

 

Daudzdzīvokļu ēku iemītniekiem izmaksas par atkritumu apsaimniekošanu tiek iekļautas rēķinā par komunālajiem pakalpojumiem, ko atbilstoši saņemto pakalpojumu apjomam sagatavo un izraksta ēkas apsaimniekotājs

Kādos laikos tiks iztukšoti konteineri?

Rīgā: Atbilstoši Rīgas domes saistošajiem noteikumiem, lai atkritumu izvešana iespējami mazāk traucētu iedzīvotāju naktsmieru, n tvertņu tukšošana nebūs atļauta no plkst. 23 līdz plkst. 5, izņemot gadījumus, kad tehnisku apsvērumu vai avārijas apstākļu dēļ nav iespējams atkritumu savākšanu veikt citā laikā.

Ko man darīt, ja grafikā ir iekļauta biežāka/retāka izvešana nekā noslēgtajā līgumā?

Šāda situācija var gadīties programmatūras kļūdas rezultātā. Tāpēc aicinām sazināties ar SIA “Eco Baltia vide” Klientu apkalpošanas centra speciālistiem pa tālr.8717, vai rakstīt uz reģionālajiem e-pastu info@ecobaltiavide.lv, lai vienotos par abām pusēm ērtu risinājumu.

Ko man darīt, ja esmu aizmirsis izstumt konteineru?

Izstumt konteineru, lai to varētu iztukšot, ir klienta atbildība, kas atrunāta pakalpojuma līgumā. Ja konteiners nav izstumts, tad ir jāgaida nākamā atkritumu izvešanas reize, jo atkritumu izvedējam ir konkrēts izvešanas grafiks, kurā jāiekļaujas.

Klientam ir iespēja pieteikt papildus atkritumu izvešanu par papildus samaksu, kas tiks iekļauta nākamā mēneša rēķinā, sazinoties ar mums pa tālruni 8717 vai 67799999, vai rakstot pieteikumu uz attiecīgā reģiona e-pastu, piemēram, babite@ecobaltiavide.lv.

Atkritumu izvešana šādā gadījumā tiks nodrošināta ātrākais nākamajā dienā (attālākos reģionos tad, kad mašīna apkalpo tuvākos reģionus). Par konkrētu laiku Klientu apkalpošanas centra darbinieks informē klientu savlaicīgi.

Lietotne "Eco Baltia"
Kā sākt lietot lietotni “Eco Baltia”?
 1. Dodies >>GooglePlay  vai >>Apple AppStore lejupielādē “Eco Baltia”.
 2. Izvēlies savu atkritumu apsaimniekotāja sniedzēju. SIA “Eco Baltia vide”, SIA “Eko Kurzeme” un Siguldas pašvaldības SIA “JUMIS” ir atkritumu apsaimniekotāji, kas ietilpst Eco Baltia grupā.
 3. Spied “Autorizēties”, ievadi personas kodu (ar atdalošo domusvītru pa vidu, rakstot bez atstarpēm) vai uzņēmuma reģistrācijas numuru (tikai ciparus).
 4. Uz savu e-pastu saņemsi autorizācijas kodu, ievadi to un esi veiksmīgi ienācis lietotnes sadaļā.   NB! Tava personīgā informācija par līgumu, rēķiniem un izvešanas grafikiem būs pieejama 24 stundu laikā kopš pirmās reģistrācijas, kamēr sistēma atjaunos klienta datus.

 

Lietotne pamācība>>

Kāpēc lejupielādēt un lietot lietotni “Eco Baltia”?

Visa nepieciešamā informācija vienuviet:

 1. Apskatīt savu atkritumu izvešanas grafiku un ērti uzstādīt atgādinājumus par atkritumu konteinera laicīgu izstumšanu.
 2. Apskatīt tekošā mēneša rēķina summu un apmaksāt to ar Swedbank , SEB vai Luminor internetbanku.
 3. Ērti un viegli pieteikt papildus pakalpojumu – piem. būvgružu un lielgabarīta atkritumu izvešanu.
 4. Šķiroto atkritumu karte – apskatīt sev tuvāk pieejamos publiskos šķiroto atkritumu konteinerus.
 5. Sazināties ar Eco Baltia Vide – rakstot ziņu vai veicot zvanu uz bezmaksas numuriem.

 

Lietotne pamācība>>

Kā iestatīt atgādinājumus lietotnē "Eco Baltia"?
 1. Atveriet lietotni “Eco Baltia”, izvēlēties sadaļu “Uzstādījumi”.
 2. Atveriet sadaļu “Paziņojumi lietotnē”, aktivizējiet pogu “saņemt būtiskus jaunumus” un iestatiet “Atgādinājumi par konteineru izvešanu”, izvēloties dienu skaitu pirms un vēlamo laiku, saglabājiet savu izvēli.
 3. VAI Atveriet sadaļu “Atgādinājumi kalendārā” un aktivizējiet šo izvēlni, atļaujot telefonam piekļūt Jūsu kalendāram, lai veiktu šo atgādinājumu.

JA gadījumā joprojām atgādinājumi nav aktīvi:
• Lūgums ieiet Google Play vai Apple App store un pārliecināties, ka ir lejupielādēta jaunākā versija, ja tā nav, tad vietne piedāvās to “Atjaunināt”.
• Telefona uzstādījumos manuāli ieslēgt atļauju, lietotnei “Eco Baltia” rādīt paziņojumus vai piekļūt Jūsu kalendāram, lai varētu veikt šo ziņojumu rādīšanu.
• Ziņojiet info@ecobaltiavide.lv par šo gadījumu, minot klienta numuru un telefona programmatūras versiju – Android vai IOS, mēs izskatīsim ikvienu gadījumu. Paldies!

 

Lietotne pamācība>>

Kā pieteikt papildus atkritumu izvešanu?
 1. Atveriet lietotnē sadālu “Pieteikt pakalpojumu”
 2. Pie “Pakalpojuma grupas” izvēlieties – “Papildus atkritumu izvešana”
 3. Pie “Pakalpojuma” izvēltiesies “Sadzīves atkritumu izvešana”, “Šķiroto atkritumu izvešana” vai citus pēc nepieciešamas.
 4. Aizpildiet pārējos laukus ar detalizētāku informāciju un vēlamo datumu
 5. Spiediet “Turpināt”
 6. Pārbaudiet aizpildīto informāciju, ja viss ir kārtībā, spiediet “Sūtīt” un mēs saņemsim Jūsu pieteikumu un sazināsimies vienas darba dienas laikā.

NB! Pieteikt uz nākamo darba dienu ir iespējams esošajā darba dienā līdz plkst.12:00, lai paspētu iekļaut Jūsu pieteikumu maršrutos un grafikos.

Lietotne pamācība>>

Atkritumu šķirošana
Vai es varu pieteikt Rīgā šķiroto atkritumu konteineru stiklam un plastmasa, papīra, metāla iepakojumam, ja esmu jau noslēdzis līgumu?

Jā, privātmāju iedzīvotāji atkritumu šķirošanas konteineriem var pieteikties arī pēc līguma slēgšanas. Šķirošanas konteineri pieejami stikla, kā arī vieglā iepakojuma jeb plastmasas, papīra, metāla iepakojuma dalītai vākšanai. Privātmāju iedzīvotāji var pieteikt šādus šķirošanas konteineru izmērus: vieglajam iepakojumam 240 litri, stiklam 120 litri.

Šķiroto atkritumu konteineru novietošana un tā satura izvešana ir bez maksas.

Šķirošanas konteinerus privātmāju īpašnieki var pieteikt, aizpildot vienošanos elektroniski ŠEIT, izvēlnē atzīmējot “Rīga – šķiroto atkritumu līgums”.

Vienošanās pieejama arī ŠEIT. Šajā gadījumā tā jaaizpilda divos eksemplāros un jānosūta uz SIA “Eco Baltia vide”, Getliņu iela 5, Rumbulā, jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un jāatsūta uz riga@ecobaltiavide.lv vai jānogādā uz SIA “Eco Baltia vide” klientu centru Brīvības ielā 289, Rīgā. Klientu centra darba laiki pieejami ŠEIT.

Vienlaikus, ja privātpersona nevēlas pie savas privātmājas uzturēt individuālos šķirošanas konteinerus, uzņēmums gatavs nodrošināt arī kopīgus atkritumu dalītās vākšanas punktus, ja apvienojas vairāku privātmāju (vismaz 10) iedzīvotāji, norādot arī konkrētu konteineru atrašanās vietu.

Vai es varu Rīgā pieteikt bioloģisko atkritumu šķirošanas konteineru, ja esmu jau noslēdzis līgumu?

Jā, arī pēc līguma slēgšanas vēl ir iespējams pieteikt bioloģisko atkritumu šķirošanas konteineru. Lai to izdarītu, aicinām rakstīt uz riga@ecobaltiavide.lv, norādot noslēgtā līguma numuru.

Ko varēs šķirot bioloģisko atkritumu konteineros?

Bioloģiskie atkritumi ir jebkuri dabīgas izcelsmes atkritumi – olu čaumalas, pārtikas atliekas, tējas un kafijas biežumi, augļu un dārzeņu atlikumi, arī slapji papīra atkritumi ir bioloģiski noārdāmi un kompostējami. Skatīt detalizētu aprakstu>>

 

Bioloģisko atkritumu šķirošanas konteineros nedrīkst šķirot piena produktu un gaļas izstrādājumu pārpalikumus, kas sadalīšanās procesā veicina baktēriju vairošanos un rada nepatīkamu smaku.

 

Vienlaikus iedzīvotāji, kuriem ir tādas iespējas, aicināti bioloģiski noārdāmos atkritumu šķirot savās mājsaimniecībās, veidojot komposta kaudzes.

Vai Rīgā privātmājām būs pieejami šķirošanas konteineri?

Jā, privātmāju iedzīvotāji var pieteikt šķirošanas konteineru stikla, kā arī vieglā iepakojuma jeb plastmasas, papīra, metāla iepakojuma dalītai vākšanai. Privātmāju iedzīvotāji var pieteikt šādus šķirošanas konteineru izmērus: vieglajam iepakojumam 240 litri, stiklam 120 litri.

Šķiroto atkritumu konteineru novietošana un tā satura izvešana ir bez maksas.

Šķirošanas konteinerus privātmāju īpašnieki var pieteikt, aizpildot vienošanos elektroniski ŠEIT, izvēlnē atzīmējot “Rīga – šķiroto atkritumu līgums”.

Vienošanās pieejama arī ŠEIT. Šajā gadījumā tā jaaizpilda divos eksemplāros un jānosūta uz SIA “Eco Baltia vide”, Getliņu iela 5, Rumbulā, jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un jāatsūta uz riga@ecobaltiavide.lv vai jānogādā uz SIA “Eco Baltia vide” klientu centru Brīvības ielā 289, Rīgā. Klientu centra darba laiki pieejami ŠEIT.

Vienlaikus, ja privātpersona nevēlas pie savas privātmājas uzturēt individuālos šķirošanas konteinerus, uzņēmums gatavs nodrošināt arī kopīgus atkritumu dalītās vākšanas punktus, ja apvienojas vairāku privātmāju (vismaz 10) iedzīvotāji, norādot arī konkrētu konteineru atrašanās vietu.

Vienlaikus, ja privātpersona nevēlas pie savas privātmājas uzturēt individuālos šķirošanas konteinerus, uzņēmums gatavs nodrošināt arī kopīgus atkritumu dalītās vākšanas punktus, ja apvienojas vairāku privātmāju (vismaz 10) iedzīvotāji, norādot arī konkrētu konteineru atrašanās vietu.

Kā pareizi šķirot atkritumus?

Uz katra šķirošanas konteinera pieejamas arī vizuālas norādes, kas palīdzēs to darīt pareizi>>

 • Stikla šķirošanas konteinerā drīkst ievietot tikai dzērienu stikla pudeles un burkas. Tām jābūt tīrām un ievietotām tvertnē bez atkritumu maisiņa.
 • Vieglajam iepakojumam paredzētajā konteinerā drīkst izmest plastmasas, kartona, metāla iepakojumu – plastmasas pudeles, šampūnu un citas līdzīga veida pudeles, sulas un piena pakas, polietilēna maisiņus, skārdenes, kā arī grāmatas, žurnālus, avīzes u.c.

Atgādinām, ka visiem iepakojumiem jābūt tīriem no jebkādiem pārtikas pārpalikumiem, kā arī pēc iespējas saplacinātiem, lai atkritumu izvešanas mašīnā būtu iespējams savākt pēc iespējas lielāku apjomu, tādējādi samazinot CO2 izmešu veidošanos, regulāri transportējot “tukšu gaisu”.

Kāpēc šķirotos atkritumus saber vienā mašīnā ar sadzīves atkritumiem? Kādā jēga šķirot?

Lai taupītu resursus, reizēm vienā auto iekrauj visu vieglo iepakojumu – plastmasas iepakojumu, kartonu un papīru. Šie materiāli viens otru nebojā un pirms nodošanas pārstrādei viss nonāk uz šķirošanas līnijas, kur tiek pāršķiroti.

Ir gadījumi, kad šķirošanas konteinerā ir samests par daudz neatbilstošu atkritumu, šādos gadījumos gan viss tiek savākts sadzīves atkritumu konteinerā un aizgādāts uz poligonu. Jo sadzīves atkritumi, kuros ir arī šķidrums, sabojā visu materiālu un tas vairs nav derīgs nodošanai pārstrādei.

Vispārīgi jautājumi
Kāpēc nevar sazvanīt klientu centru?

Līdz 20.maijam, kad SIA “Eco Baltia vide” bija jāsāk darbs galvaspilsētā saskaņā ar jaunajiem nosacījumiem, liela daļa iedzīvotāju nebija vēl noslēguši jaunos līgumus. Tāpēc šobrīd ir liels apjoms ienākošo līgumu, kā arī klientu zvanu un e-pastu par dažādiem jautājumiem.

Pašreiz klientu centrs strādā pastiprinātā režīmā, lai pēc iespējas ātrāk spētu atbildēt uz visiem klientu interesējošajiem jautājumiem. Gadījumos, ja neizdodas operatīvi sazvanīt klientu centru, aicinām rakstīt uz e-pastu riga@ecobaltiavide.lv.

SIA “Eco Baltia vide” atvainojas klientiem par pacietību un sapratni pārejas periodā.

Kāpēc atkritumu mašīna pie manis brauc nakts laikā?

Šāda prakse darbojas visās Eiropas valstīs un daudzviet pasaulē. Nakts laikā uz ceļiem ir mazāk transporta līdzekļu un gājēju, tā neradot papildus apgrūtinājumu satiksmei. Ļoti iespējams, ka nakts laikā uzkopšanas darbi šķiet dzirdamāki, taču dzīvojot pilsētā, ar to ir jārēķinās.

Ja esmu saņēmis avansa rēķinu, kādēļ katru mēnesi man tiek atkārtoti sūtīts rēķins?

Visas fiziskās personas, kurām ir e-pasta adrese, saņem avansa rēķinu reizi pusgadā vai reizi gadā un katru mēnesi faktisko izpildes rēķinu.

Avansa rēķins ir informatīvais rēķins par plānotajiem apjomiem, kas ir klientu ērtībām, tiem, kuri vēlas samaksāt visu uzreiz. Katru mēnesi klients saņem faktiskais izpildes rēķinu par iepriekšējā mēnesī sniegto pakalpojumu apjomu. Tajā arī ir atspoguļots avansā iemaksātās naudas atlikums.

Juridiskās personas nesaņem avansa rēķinus, tikai ikmēneša rēķinu.

Vai šoferim ir jāpaņem maisiņi, kas ir nolikti blakus publiskajam konteineram daudzdzīvokļu namu pagalmā?

Aicinām iedzīvotājus ievērot nosacījumus un atkritumus izmest tikai konteinerā. Atkritumi ārpus konteinera rada neestētisku skatu, kā arī dzīvnieki un putni tos viegli var izmētāt.

Atgādinām, ka līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ir noslēgts ar namu apsaimniekotāju un atbilstoši līguma nosacījumiem, tiek izvests konkrēts atkritumu apjoms, kas ievietots atkritumu konteineros.

Kāpēc šoferis nepaņēma maisiņus, kas ir nolikti blakus konteineram manā privātmājā?

Līguma nosacījumi paredz, ka tiek iztukšots noteikta tilpuma sadzīves atkritumu konteiners. Ja atkritumu ir tik daudz, ka nav iespējams aizvērt vāku vai tie tiek novietoti blakus, par to ir paredzēta papildus maksa.

Kā vienu no risinājumiem papildus sadzīves atkritumu apjomam piedāvājam sadzīves atkritumu maisus.

Maisa cenā ir iekļautas gan atkritumu savākšanas, gan noglabāšanas izmaksas. Kad maiss ir pilns, novietojiet to pie sadzīves atkritumu konteinera un tas tiks savākts konteinera tukšošanas dienās.

Ja atkritumu apsaimniekotājs var paņemt dīvānu, tad kādēļ nevar paņemt logu rāmi un klozetpodu, kas palikuši pēc remonta?

Logu rāmji un citi atkritumi, kas radušies, veicot remontdarbus, ir būvgruži. Būvgružu izvešanai ir jāpasūta specializētais konteiners vai mazākiem apjomiem – būvgružu maiss 1m3, kas ideāli piemērots, ja veic nelielus remontdarbus vai vienkārši sakopjot saimniecību.

Kāpēc, zvanot klientu apkalpošanas speciālistiem, dažreiz tos nevar sazvanīt?

Klientu apkalpošanas tālruņa darbinieki strādā, lai klientiem zvana gaidīšanas laiks būtu pēc iespējas īsāks. Gadās, ka klientam ir ilgāk jāpagaida, lai operatoru sazvanītu, taču SIA “Eco Baltia vide” klientu apkalpošanas darbinieki vienmēr atzvana. Ja ilgstoši nevarat sazvanīt, rakstāt e-pastu uz info@vide.ecobaltia.lv vai uz e-pastu, caur kuru ar jums notiek saziņa.

Zvanot uz klientu apkalpošanas centra tālruņiem, ārpus darba laika (17:00 – 9:00 un brīvdienās), klientam ir iespēja atstāt balss ziņu ar sev interesējošo jautājumu.

Informējam, ka 90% no saņemtajiem zvaniem tiek atbildēti 20 sek. laikā, bet 97% no zvaniem tiek atbildēti uzreiz. Savukārt 99% klientiem tiek atzvanīts dienas laikā.

Vai man ir jāziņo, piemēram, par kodu izmaiņām vārtiņiem?

Par visām izmaiņām, kas notiek pie klienta un skar atkritumu apsaimniekošanu, piemēram, vārtu maiņa, kodu un atslēgu maiņa, lūgums informēt savlaicīgi, lai varētu klientu apkalpot laikā un nerastos pārpratumi par to, kāpēc atkritumu konteineri nav iztukšoti.

Kā rīkoties, ja rēķins samaksāts, norādot kļūdainu klienta vai rēķina numuru?

Ja veicot rēķina apmaksu kļūdaini norādījāt klienta vai rēķina numuru, tad ir jāuzraksta iesniegums par naudas pārlikšanu.

Iesniegumā jānorāda:

 • maksāTĀJA rekvizīti;
 • jānorāda klienta numurs, uz kuru jāpārnes samaksātā summa;
 • jāpievieno maksājuma dokumenta kopija/ekrānšāviņš.

IEVĒRĪBAI! Maksājuma summas pārlikšanu var pieprasīt tikai maksātājs vai maksātāja notariāli apstiprinātā pilnvarotā persona.

Iesniegumu un maksājuma dokumentu variet nosūtīt vai nodot:

IEVĒRĪBAI!  Naudas pārlikšana norisinās 5-10 dienu laikā no iesnieguma reģistrēšanas brīža.

Skatīt visus jautājumus
Kā atjaunot pakalpojumu, ja tas apturēts nesamaksātu rēķinu dēļ?

Pakalpojuma apturēšanas gadījumā pēc Parāda un Kavējuma procentu (vai Līgumsoda) pilnīgas nomaksas (naudas ieskaitīšanas bankas kontā un pakalpojumu uzskaites programmā, kā arī pēc savstarpējas salīdzināšanās ar piedziņas kompāniju piedziņas gadījumos), kā arī visu aktuālo rēķinu pilnīgas nomaksas līdz 0.00 EUR Bilancei, pakalpojums tiek atjaunots 14 dienu laikā, saskaņā ar noslēgto Līgumu. Par pakalpojuma atjaunošanu tiek ieturēti administratīvie izdevumi saskaņā ar Cenrādi https://www.ecobaltiavide.lv/cenrazi-apsaimniekotajos-novados/ .

Atgādinām, ka pakalpojuma apturēšanas gadījumā izveidojušos papildus atkritumus izvedam pēc atsevišķa pieteikuma – par papildus samaksu. Pieteikums adresējams: pa tālruni 8717, vai rakstot uz info@ecobaltiavide.lv .

Informējam, ka pakalpojuma atjaunošana notiek saskaņā ar iesniegumu par pakalpojuma atjaunošanu, kas adresēts: apmaksas@ecobaltiavide.lv.

Sīkdatņu iestatījumi

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus
šajā vietnē var tikt izmantotas analītiskās un mārketinga sīkdatnes. Lūdzu atzīmējiet savu izvēli.

Obligāti nepieciešamās sīkdatnes
Analītiskās sīkdatnes
Mārketinga sīkdatnes
Sīkdatņu iestatījumi