aizvērt
open menu
facebook

Klientu biežāk uzdotie jautājumi

Vide
Kas notiek ar atkritumiem, kad tie atstāj mūsu uzņēmuma teritoriju?

Kad atkritumu mašīna ir pabeigusi savu maršrutu un savākusi atkritumus, atkritumu tālākais ceļš ir atkarīgs no tā, kāda veida atkritumi ir savākti. Otrreizējai pārstrādei nodotie atkritumi nonāk SIA “Eco Baltia vide” šķirošanas cehā, kur tie uz šķirošanas līnijas tiek pāršķiroti. Pārstrādei nederīgie materiāli tiek nošķiroti un dodas uz atkritumu poligonu, bet pārstrādei derīgie – sašķiroti pa frakcijām (papīrs, kartons, PET pudeles, plastmasa, metāls u.c.) un nogādāti pārstrādei pie SIA “Eco Baltia vide” partneriem.

Domājot par ilgtspēju un vides saglabāšanu, SIA “Eco Baltia vide” rūpējas, lai atkritumu šķirošana būtu pieejam plašam iedzīvotāju lokam un lai arvien pieaugtu to atkritumu apjoms, kas nonāk otrreizējā pārstrādē. Paredzams, ka jau 2024. gadā darbu sāks SIA “Eco Baltia vide” šķirošanas rūpnīca, kurā būs paplašinātas iespējas atkritumu, tostarp, nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanai.

Kā tiek apsaimniekoti šķirotie un nešķirotie atkritumi?

Atkarībā no atkritumu veida, to ceļš pēc savākšanas var būt dažāds. Automašīna, kas savākusi vieglo iepakojumu, dodas uz atkritumu šķirošanas līniju, kur atkritumi vēlreiz tiek šķiroti, sadalot tos noteiktās frakcijās. Atsevišķi tiek atdalīts papīrs, kartons, PET pudeles, metāla iepakojums, dažādi plastmasas iepakojumi, lai tos varētu pārstrādāt. Iedzīvotāju dalīti savāktais stikls, tekstilizstrādājumi, nolietotā elektrotehnika, baterijas un citi materiāli nonāk pie dažādiem SIA “Eco Baltia vide” partneriem otrreizējai pārstrādei. Dalīti vāktie bioloģiskie atkritumi tiek izmantoti, lai ražotu elektrību, siltumu un kompostu.

Savukārt, lai mazinātu poligonos apglabājamo atkritumu apjomu un vienlaikus palielinātu otrreizējā pārstrādē nonākušo materiālu daudzumu, SIA “Eco Baltia vide” strādā pie jaunas šķirošanas rūpnīcas būvniecības, kurā būs paplašinātas iespējas atkritumu, tostarp, nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanai, kas šobrīd tiek nogādāti atkritumu poligonā apglabāšanai.

Kā tiek pārstrādāti dažādi materiāli (piemēram, plastmasa, stikls, metāli)?

Katram no savāktajiem materiāliem ir savs pārstrādes ceļš un no tiem tiek pagatavoti dažādi jauni materiāli. Ir ļoti daudz plastmasas veidu un arī dažādi ir produkti, kuru ražošanā izmanto otrreizējās izejvielas no plastmasas. Piemēram, PET pudeles tiek pārstrādātas granulās, no kurām top jaunas PET pudeles, sadzīves priekšmeti, tekstila materiāli, rotaļlietas, vienreizlietojamie trauki u.c. Arī no plastmasas plēvēm, kanniņām un citiem izstrādājumiem top pārslas vai granulas, kuras kā otrreizējo materiālu izmanto visdažādāko produktu ražošanā.

Stikls ir viens no dabiskākajiem iepakojumiem, ko var veiksmīgi pārstrādāt bezgalīgi daudz reižu un ražot jaunu stikla iepakojumu. No savāktā papīra un kartona pārstrādes procesā tiek ražoti jauni papīra izstrādājumi – iepakojums, zīmēšanas papīrs, higiēnas preces u.c.

Arī metāls, putuplasts un citi materiāli var būt vērtīgi resursi, kas, atsevišķi savākti un nodoti otrreizējai pārstrādei, saudzē dabu un ietaupa resursus.

Kā tiek reģistrēts savāktais atkritumu apjoms un kur šie dati nonāk?

Atkritumu nodošanas vietā katra atkritumvedēju automašīna tiek nosvērta pirms un pēc atkritumu izkraušanas, tādējādi reģistrējot nodoto atkritumu apjomu. Atkritumu apsaimniekotāju pienākums ir reģistrēt pārvadāto atkritumu apjomu Atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts informācijas sistēmā (APUS) saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Sistēmas pārzinis un turētājs ir valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”. Tāpat atkritumu apsaimniekotāji sniedz informāciju par kalendārā gadā pārvadāto un pārstrādāto (t.sk. pāršķiroto) atkritumu apjomu, aizpildot iepriekšminētās sistēmas tiešsaistē vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapu “Nr. 3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem”.

Ilgtspēja
Kādas ir mūsu iespējas palielināt atkārtoti pārstrādājamo atkritumu daudzumu?

Pareiza un atbildīga atkritumu šķirošana un dalīta to vākšana ir labākais veids, kā palielināt atkārtotā pārstrādē nonākušo atkritumu apjomu. Par to, kā pareizi šķirot atkritumus, lasiet ŠEIT.

Kādi ir Jūsu pašreizējie atkritumu pārstrādes rādītāji?

SIA “Eco Baltia vide” arvien strādā pie tā, lai samazinātu atkritumu poligonos apglabāto atkritumu apjomu. Dati rāda, ka SIA “Eco Baltia vide” pārstrādē nodod ap 30 % no visiem savāktajiem atkritumiem, un šim apjomam ir tendence pieaugt. Lielu daļu no visiem savāktajiem atkritumiem sastāda tieši nešķirotie sadzīves atkritumi, kuru šķirošana šobrīd ir ierobežota. Taču no dalīti savāktajiem atkritumiem pārstrādē nonāk ap 98% atkritumu.

SIA “Eco Baltia vide” strādā pie jaunas šķirošanas rūpnīcas būvniecības, kurā būs paplašinātas iespējas atkritumu, tostarp, nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanai, kas šobrīd tiek nogādāti atkritumu poligonā apglabāšanai.

Vai Jūs sadarbojaties ar kādām trešajām pusēm atkritumu pārstrādē? Ar kādām?

SIA “Eco Baltia vide” sadarbojas ar vairākiem uzņēmumiem, lai nodrošinātu atkritumu pārstrādi un izejvielu nonākšanu otrreizējā apritē. Uzņēmumu “Eco Baltia” grupas ietvaros cieša sadarbība noris plastmasas pārstrādē ar uzņēmumiem “PET Baltija” un SIA “Nordic Plast”, nodrošinot savāktā materiāla pārstrādi tepat Latvijā. Citu materiālu pārstrādei piesaistām labākos partnerus Baltijā un Eiropā videi draudzīgai atkritumu pārstrādei.

Kāda ir Jūsu prakse saistībā ar bīstamajiem atkritumiem?

Ir ļoti svarīgi ne tikai atpazīt dažādus bīstamos atkritumus, bet arī zināt, kā un kur tos nodot. SIA “Eco Baltia vide” nodrošina atsevišķu bīstamo atkritumu un videi kaitīgo preču atkritumu savākšanu, piemēram, bateriju, akumulatoru un nolietotas eleketrotehnikas savākšanu. Par citu bīstamo atkritumu savākšanu aicinām interesēties pie specializētajiem bīstamo atkritumu apsaimniekošanas operatoriem.

Kādas inovācijas vai uzlabojumus Jūs plānojat tuvākajā nākotnē atkritumu apsaimniekošanā?

SIA “Eco Baltia vide” arvien meklē jaunus un inovatīvus veidus, kā atkritumu apsaimniekošanu padarīt videi draudzīgāku, piemēram, paplašinot dalīti vācamo atkritumu klāstu un uzlabojot infrastruktūru.

SIA “Eco Baltia vide” jau tuvākajā laikā realizēs vairākus lielus un inovatīvus projektus atkritumu apsaimniekošanas jomā. Kā viens no apjomīgākajiem inovāciju projektiem ir jaunas šķirošanas rūpnīcas celtniecība, kas ļaus uzlabot atkritumu šķirošanas efektivitāti un samazināt atkritumu poligonos apglabājamo atkritumu apjomu. Tāpat ir plānots atklāt jaunu būvgružu šķirošanas laukumu, lai otrreizējā apritē atgrieztu vēl derīgus būvmateriālus. Uzņēmuma mērķis ir kāpināt būvgružu šķirošanas apjomus un 2025. gadā šķirošanu palielināt par 80 % salīdzinājumā ar 2022. gadu.

Tāpat jau 2024. gadā ir plānots atvērt nolietotās elektrotehnikas labošanas punktu, kas nodrošinās, ka nolietota elektrotehnika, ko iespējams salabot, iegūst otru dzīvi.

Vienlaikus SIA “Eco Baltia vide” investē videi draudzīgākā atkritumu savākšanas transportā. Lai mazinātu uzņēmuma radīto CO2 pēdas nospiedumu, 2023. gadā autoparkā tiek izmantotas 13 videi draudzīgākas atkritumu savākšanas mašīnas, kas tiek darbinātas ar saspiesto dabasgāzi (CNG). SIA “Eco Baltia vide” mērķis ir 2025. gadā nodrošināt, ka 30 % no uzņēmuma atkritumu savācējmašīnām būtu darināmas ar saspiesto dabasgāzi. Tāpat ieviešot iekšējo loģistikas un transporta sistēmu, ir sasniegta 5% efektivitāte degvielas patēriņā.

Sociālā atbildība
Vai Jūsu kompānijai ir ieteikumi par alternatīviem materiāliem, kas varētu samazināt uzņēmuma radīto atkritumu daudzumu?

Galvenais veids, kā samazināt uzņēmumā radušos atkritumu apjomu, ir novērst to rašanos. Tātad – mazāk patērēt. Tomēr, ja nepieciešams iegādāties kādu lietu, ieteicams izvairīties no vienreizlietojamām precēm vai lietām, kam kalpošanas mūžs ir īss. Nederīgām lietām iespējams piešķirt otru dzīvi, tās pārveidojot vai nododot pārstrādei vai ziedojot labdarībai.

SIA “Eco Baltia vide” sadarbības partneris “Latvijas Zaļais punkts” aicina vadīties pēc 5P principa – pasaki “nē” jeb atturies no pirkšanas, pārdomā, pielieto vēlreiz, pārveido un pārstrādā. Šie principi ne tikai palīdz palielināt otrreizējā pārstrādē nonākušo materiālu apjomu, bet arī var palīdzēt mazināt poligonos nonākušo atkritumu apjomu.

Kā mēs varam optimizēt savu atkritumu šķirošanas procesu un efektivitāti?

Lai optimizētu šķirošanas procesu uzņēmumos, ir vairāki principi, ko ieteicams ievērot. Pirmkārt, nepieciešama atbilstoša infrastruktūra – pieejami atkritumu konteineri vai tvertnes un informācija, ko tajos drīkst ievietot. Ir vērts attiekties no individuālajām atkritumu urnām, kas ir izvietotas pie katras darbinieka darba vietas, tā vietā izvietojot kopīgas atkritumu tvertnes, kas paredz iespēju šķirot atkritumus.

Lai mazinātu izdrukāto papīra lapu apjomu, var ieviest drukāšanas iespēju ar identifikāciju pie printera – novērots, ja darbiniekam jādodas apstiprināt drukāšana pie printera, drukāšanas apjoms samazinās. Var veidot iekšējās iniciatīvas – tīrības dienas, šķirošanas sacensības, lai veicinātu darbinieku iesaisti atkritumu šķirošanā. Lai mazinātu izlietoto iepakojumu, ieteicams attiekties no ūdens pudelēs, tā vietā ieviest dzeramā ūdens aparātu vai sistēmu.

Vai Jūs piedāvājat kādas izglītības un informēšanas programmas uzņēmumiem par labākām atkritumu šķirošanas praksēm?

Uzņēmumiem un klientiem, kas ir izrādījuši interesi, piedāvājam konsultācijas par atkritumu šķirošanu, ņemot vērā konkrētā uzņēmuma vajadzības. Interesentus aicinām meklēt aktuālo informāciju par atkritumu šķirošanu mūsu mājas lapā vai mūsu sadarbības partnera “Latvijas Zaļais punkts” mājas lapā www.zalais.lv.

Vai Jūs piedāvājat kādu atgriezenisko saiti par to, kā uzņēmums varētu uzlabot savu atkritumu šķirošanas un nododamo atkritumu sastāvu?

Zinot izvietoto konteineru skaitu, tilpumu un izvešanas biežumu katram atkritumu veidam, iespējams aprēķināt radīto atkritumu apjomu un secināt, vai atkritumu apsaimniekošanā nepieciešams veikt uzlabojumus. Ja nepieciešama sīkāka informācija, SIA “Eco Baltia vide” klientiem par maksu piedāvā atskaites par noteiktā laika posmā nodoto atkritumu apjomu un veidu.

Uzņēmuma mājaslapā ir informācija par ISO 9001, 50001 un 14001 standartu sertifikāciju. Tostarp arī siltumefektu izraisošo gāzu emisijas aprēķina verifikācijas sertifikāts. Pēdējā ir minēts, ka novērstās apstiprinātas CO2 emisijas ir 28111.07 tonnas. Kas tiek iekļauts šajā aprēķinā? (Kopējās radītās emisijas 4496,81 t)

Viss CO2 ietekmes mērīšanas process tiek veikts saskaņā ar starptautiskajiem standartiem ISO 14067 (ISO 14067: 2018 Greenhouse gases – Carbon footprint of products -Requirements and guidelines for quantification) un SEG, siltumnīcemisiju gāzu protokola produkta standartiem. Šie ir vispopulārākie siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķināšanas standarti, kuri tiek izmantoti par pamatu, lai veiktu aprēķinus. Taču tiek ņemtas vērā uz produktu vai pakalpojumu attiecināmās specifiskās Latvijas likumdošanas prasības.

SIA “Eco Baltia vide” kvalitātes, vides, darba drošības un enerģijas vadības sistēmas atbilst starptautiskajiem standartiem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 14064-1:2018, ISO 45001:2018 un ISO 50001:2018, ko apliecina DNV Latvia piešķirtie sertifikāti. Visas pārvaldības sistēmas tiek nepārtraukti pilnveidotas, nodrošinot uzņēmuma  ilgtspējīgu un efektīvu darbību. (ISO 45001:2018 esam sertificējuši šogad 2023. gadā.)

Sīkdatņu iestatījumi

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus
šajā vietnē var tikt izmantotas analītiskās un mārketinga sīkdatnes. Lūdzu atzīmējiet savu izvēli.

Obligāti nepieciešamās sīkdatnes
Analītiskās sīkdatnes
Mārketinga sīkdatnes
Sīkdatņu iestatījumi