aizvērt
open menu
facebook
Biežāk uzdotie jautājumi par atkritumu apsaimniekošanu Aucē

Biežāk uzdotie jautājumi par atkritumu apsaimniekošanu Aucē

No 2020.gada 1.maija turpmākos piecus gadus atkritumu apsaimniekošanu Auces novadā nodrošinās SIA “Eco Baltia vide”. Uzņēmums Auces novadā veiks gan sadzīves atkritumu apsaimniekošanu no privātpersonām un juridiskajām personām, gan arī nodrošinās atkritumu šķirošanas infrastruktūru un tās apkalpošanu.

Šobrīd, kamēr valstī izsludināta ārkārtējā situācija COVID-19 dēļ, iedzīvotāji aicināti līgumus noslēgt attālināti. Kā to ērtāk izdarīt, atradīsi mūsu izveidotajā biežāk uzdoto jautājumu sarakstā – 6.punktā.

 

1.Kāpēc man ir jāpārslēdz līgumu?

Auces novada domes iepirkuma par atkritumu apsaimniekošanu rezultātā no 2020.gada 1.maija atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Auces novadā turpmākos piecus gadus nodrošinās SIA “Eco Baltia vide”.

Uzņēmums sniegs pakalpojumus gan privātpersonām, gan juridiskām personām, nodrošinot sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un publisko atkritumu šķirošanas punktu apkalpošanu.

Klientiem atkritumu konteineri nebūs jāmaina, bet tiem klientiem, kuri līdz šim izmantojuši tikai atkritumu maisus, no 1.maija tiks nodrošināti atkritumu konteineri. Pieejami vairāki konteineru tilpumi (140 l, 240 l, 660 l, 1100 l), ko var izvēlēties, slēdzot līgumu. Speciālie maisi (120l) būs pieejami tiem iedzīvotājiem, kuru īpašumiem ir apgrūtināta piebraukšana, to novietošanas vietu precizējot līguma slēgšanas brīdī. Marķēti SIA “Eco Baltia vide” priekšapmaksas maisi (120l) būs pieejami arī papildu atkritumu apjoma nodošanai. Cenā par maisu iekļauta arī to izvešana. Par maisu iegādi aicinām sazināties ar SIA “Eco Baltia vide” klientu centru pa tel.8717 vai rakstot uz e-pastu auce@ecobaltiavide.lv.

 

2.Kuram jāpārslēdz līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu?

Atbilstoši Auces novada domes veiktajam iepirkumam par atkritumu apsaimniekošanu, līgumus būs jāpārslēdz visiem atkritumu radītājiem (iedzīvotājiem, daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājiem un uzņēmumiem) par visiem īpašumiem, kur tiek radīti atkritumi, tostarp par īpašumiem, kuros iedzīvotāji uzturas sezonāli.

Daudzdzīvokļu namos dzīvojošo iedzīvotāju vārdā līgumus kā juridiskām personām jānoslēdz mājas apsaimniekotājam, pārvaldītājam vai dzīvokļu īpašnieku biedrībai.

 

3.Ko darīt, ja daudzdzīvokļu ēkai, kurā dzīvoju, nav apsaimniekotāja?

Ja daudzdzīvokļu ēkai, kurā uzturaties, nav noteikta pastāvīga namu apsaimniekotāja, ir vairākas iespējas sadarbības veidošanai un līguma slēgšanai ar atkritumu apsaimniekotāju:

 • Izveidot biedrību – tā juridiskas personas vārdā slēdz līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju un atbild par rēķinu nomaksu, mazinot gan finansiālo, gan administratīvo slogu katra dzīvokļa iemītniekiem individuāli. Katrai mājai jābūt savam noteiktam (atsevišķam vai vienā laukumā, bet ar savām uzlīmēm) konteineru skaitam, kas tiek izvests un par ko tie piestādīts rēķins.
 • Pilnvaro vienu personu, kura atbild par katra iedzīvotāja individuālu rēķinu samaksu – tā noslēdz līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju un pēc tam, atbilstoši par pakalpojumu saņemtajam kopējam rēķinam, iekasē naudu no katra mājas iedzīvotāja atsevišķi. Katrai mājai jābūt savam noteiktam (atsevišķam vai vienā laukumā, bet ar savām uzlīmēm) konteineru skaitam, kas tiek izvests un par ko tie piestādīts rēķins.
 • Pilnvaro vienu personu, taču tā neatbild par katra iedzīvotāja individuālu rēķinu apmaksu – Jāsasauc mājas sapulce un jānolemj par to, ka turpmāk būs tiešo norēķinu kārtība. Aizpilda kopsapulces protokolu un izvirza vienu pilnvarnieku, kurš visu vārdā noslēdz līgumu par atkritumu apsaimniekošanu. Pilnvarotā persona aizpilda līgumprojektu, pievienojot tam papildus visu klientu (rēķinu saņēmēju) datus. Katra dzīvokļa īpašnieks saņem atsevišķu rēķinu, atbilstoši noteiktai proporcijai, kā arī pats personīgi atbild par rēķina apmaksu.

Šajā gadījumā par rēķinu izrakstīšanu katram rēķina saņēmējam tiek piemērota papildus maksa 1,78eiro (bez PVN) apmērā.

 • Atsevišķs līgums katram dzīvoklim – šāda iespēja pieejama tikai gadījumā, ja ēkā ir mazāk nekā seši dzīvokļi. Līgumu par atkritumu apsaimniekošanu slēdz privātpersona – katra dzīvokļa pārstāvis – individuāli. Šajā gadījumā katram dzīvoklim ir savs līgums, savs konteiners un savs rēķins.

 

4.Līdz kuram datumam man jāpārslēdz jaunais līgums par atkritumu apsaimniekošanu?

Privātmāju īpašniekiem, namu apsaimniekotājiem un uzņēmumiem jaunie līgumi jānoslēdz laikus – vēlams, līdz 15.aprīlim, lai līdz 1.maijam saņemtu jauno atkritumu izvešanas grafiku un pakalpojumi tiktu nodrošināti nepārtrauktā režīmā.

 

5.Kas notiks, ja es nepārslēgšu līgumu ar jauno atkritumu apsaimniekotāju?

No 2020.gada 1.maija atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi novadā tiks nodrošināti tikai tiem iedzīvotājiem un juridiskajām personām, kuri ir noslēguši attiecīgu līgumu ar uzņēmumu SIA “Eco Baltia vide”. Līdzšinējie līgumi būs spēkā līdz šā gada 30.aprīlim. Tāpēc, lai nodrošinātu pakalpojuma nepārtrauktību, aicinām līgumus noslēgt laikus, vēlams, līdz 15.aprīlim.

Ja līdz 15.aprīlim līgumu esat noslēdzis, tad atkritumu izvešanas grafiku saņemsiet līdz 1.maijam. Līgumi, kas noslēgti pēc 15.aprīļa, tiks apstrādāti rindas kārtībā.

 

6.Kā es varu noslēgt līgumu par atkritumu izvešanu?

SIA “Eco Baltia vide” nodrošina vairākas līgumu noslēgšanas iespējas:

 • Elektroniski mājaslapā www.ecobaltiavide.lv, sadaļā “Klientiem”, izvēloties sadaļu “Līguma noslēgšana”, autorizējoties ar internetbankas starpniecību. Šobrīd pakalpojums pieejams “Swedbank”, “SEB bankas” un “Luminor” klientiem.

NOSLĒDZ LĪGUMU ELEKTRONISKI ŠEIT!

 • Piesakot līguma noslēgšanu, rakstot uz e-pastu auce@ecobaltiavide.lv vai zvanot pa8717 – norādot līgumslēdzēja datus – vārdu, uzvārdu, adresi, kontakttālruni, e-pasta adresi. Līgumu varēs parakstīt ar elektronisko parakstu vai nosūtīt pa pastu SIA “Eco Baltia vide”, Getliņu ielā 5, Rumbulā, Stopiņu novadā, LV-2121.
 • Izdrukājot līgumu ŠEIT aizpildot to un parakstītu nosūtot pa pastu uz SIA “Eco Baltia vide”, Getliņu ielā 5, Rumbulā, Stopiņu novadā, LV-2121.
 • Ja esat saņēmis līgumu pa pastu, aicinām to aizpildīt un nosūtīt pa pastu SIA “Eco Baltia vide”, Getliņu ielā 5, Rumbulā, Stopiņu novadā, LV-2121. Šajā gadījuma pasta pakalpojumi par līguma atpakaļ sūtīšanu jau ir segti no SIA “Eco Baltia vide” puses.

 

7.Kāda ir maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu?

Nešķiroto sadzīves atkritumu izvešana maksa no 1.maija būs zemāka – 13,96 eiro (bez PVN) jeb 16,89 eiro (ar PVN) par vienu kubikmetru līdzšinējo 16,99  eiro (ar PVN) vietā.

Maksā ir ietverts sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā, kurā iekļauts arī dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

 

8.Vai man būs jauns atkritumu konteiners?

Esošie sadzīves atkritumu konteineri iedzīvotājiem nebūs jāmaina, jo tos SIA “Eco Baltia vide” pārņems no esošā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma. Ja līdz šim atkritumu uzkrāšanai neesat izmantojis konteineru, to piegādi SIA “Eco Baltia vide” nodrošinās saskaņā ar noslēgto līgumu līdz 1.maijam.

Ja klientam esošais sadzīves atkritumu konteiners ir nolietojies (dabiskais nolietojums), nepieciešams cits tilpums vai konteineru skaits, tad jāpiesaka konteinera nomaiņa pa tālr.8717 vai auce@ecobaltiavide.lv.

 

9.Kāds ir atkritumu izvešanas grafiks?

Jaunie atkritumu izvešanas grafiki iedzīvotājiem, kuri līgumus būs noslēguši līdz 15.aprīlim, tiks izsūtīti pirms 2020.gada 1.maija. Pārējiem iedzīvotājiem, kuri līgumus pārslēgs vēlāk, grafiki tiks nosūtīti iespējami ātrāk, lai nodrošinātu pakalpojumu nepārtrauktību.

Auces novada domes saistošie noteikumi paredz, ka minimālais atkritumu izvešanas biežums ir:

 • daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās un nedzīvojamās telpās (valsts vai pašvaldību iestādes, komercdarbību vietas u.tml.), kuru saimnieciskās darbības rezultātā ievērojamā apjomā rodas bioloģiski noārdāmie atkritumi (piemēram, skolas, bērnudārzi, ēdināšanas vai pārtikas tirdzniecības vietas) – 1 reizi nedēļā;
 • pārējās nedzīvojamās telpās un individuālās dzīvojamās mājās – 1 reizi 2 mēnešos.

 

SIA “Eco Baltia vide” jauno grafiku sagatavos atbilstoši jaunajiem noslēgtajiem līgumiem un prognozējamajai atkritumu plūsmai.

Ja sagatavotajā grafikā nepieciešamas izmaiņas un konteinera tukšošana nepieciešama ātrāk vai tieši otrādi – vēlāk, aicinām sazināties ar SIA “Eco Baltia vide” Klientu apkalpošanas centra speciālistiem, zvanot pa tel.8717 vai rakstot uz e-pastu auce@ecobaltiavide.lv, lai vienotos par abām pusēm ērtu risinājumu. Visi ienākošie e-pasti tiek apstrādāti rindas kārtībā.

 

10.Līgumu esmu noslēdzis, bet man nav atsūtīts atkritumu izvešanas grafiks.

Visiem klientiem, kuri līgumus bija noslēguši līdz 15.aprīlim, jaunie grafiki tika izsūtīti pirms 1.maija. Visi jaunie līgumi tiek apstrādāti rindas kārtībā un grafiks klientam tiks nosūtīts pēc datu apstrādes.

Klientu apkalpošanas speciālisti strādā pastiprinātā režīmā, lai nodrošinātu iespējami ātrāku līgumu datu apstrādi, taču aicinām ņemt vērā, ka process līdz grafika un pakalpojuma saņemšanai var aizņemt vairākas dienas.

 

11.Esmu saņēmis jauno atkritumu izvešanas grafiku, bet nesaprotu, kad notiks izvešana?

Atkritumu izvešana notiek nosūtītajā grafikā norādītajos datumos. Citā datumā izvešana nav paredzēta, ja vien tā nav atsevišķi pieteikta pa tālruni, e-pastā vai līguma slēgšanas brīdī. Tā kā SIA “Eco Baltia vide” sākotnēji nav zināmas iepriekšējās klienta atkritumu konteinera tukšošanas dienas un regularitāte, tad uzņēmums jauno grafiku sagatavojis atbilstoši noslēgtajiem līgumiem un prognozējamajai atkritumu plūsmai.

Ja mājsaimniecībā radušies vairāk sadzīves atkritumu un nepieciešama papildus izvešanas reize, to iespējams pieteikt, zvanot pa tel.8717 vai rakstot uz e-pastu auce@ecobaltiavide.lv. Šajā gadījumā izmaksas par to tiek piemērotas atbilstoši nodotajam papildus apjomam pēc līgumā noteiktā tarifa, kā arī papildus reisa izmaksām, saskaņā ar uzņēmuma cenrādi.

Aicinām ņemt vērā, ka šoferi atkritumu izvešanu nodrošina atbilstoši grafikiem pēc speciāla iepriekš sastādīta maršruta un viņiem nav tiesības un pienākuma tukšot tos konteinerus, kuriem tajā dienā nav paredzēta izvešana. Savukārt, ja izvešana grafikā norādītajā datumā nav notikusi vai nepieciešams to pārcelt uz agrāku vai vēlāku datumu, lūdzam pēc iespējas ātrāk sazināties ar SIA “Eco Baltia vide”, zvanot pa tel.8717 vai rakstot uz e-pastu auce@ecobaltiavide.lv.

 

12.Ko man darīt, ja grafikā ir iekļauta biežāka/retāka izvešana nekā noslēgtajā līgumā?

Šāda situācija var gadīties programmatūras kļūdas rezultātā. Tāpēc aicinām sazināties ar SIA “Eco Baltia vide” Klientu apkalpošanas centra speciālistiem pa tel.8717, vai rakstīt uz e-pastu auce@ecobaltiavide.lv, lai vienotos par abām pusēm ērtu risinājumu.

Auces novada domes saistošie noteikumi paredz, ka minimālais atkritumu izvešanas biežums ir:

 • daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās un nedzīvojamās telpās (valsts vai pašvaldību iestādes, komercdarbību vietas u.tml.), kuru saimnieciskās darbības rezultātā ievērojamā apjomā rodas bioloģiski noārdāmie atkritumi (piemēram, skolas, bērnudārzi, ēdināšanas vai pārtikas tirdzniecības vietas) – 1 reizi nedēļā;
 • pārējās nedzīvojamās telpās un individuālās dzīvojamās mājās – 1 reizi 2 mēnešos.

Minimālais atkritumu izvešanas biežums tiek noteikts ar mērķi, lai izvairītos no gadījumiem, kad citu personu konteineros atkritumus izmet nepiederošas personas.

 

13.Kā es varu pieteikt izmaiņas atkritumu izvešanas grafikā?

Ja sagatavotajā grafikā nepieciešamas izmaiņas un konteinera tukšošana nepieciešama ātrāk vai tieši otrādi – vēlāk, aicinām sazināties ar SIA “Eco Baltia vide” Klientu apkalpošanas centra speciālistiem, zvanot pa tel.8717 vai rakstot uz e-pastu auce@ecobaltiavide.lv, lai vienotos par abām pusēm ērtu risinājumu. Visi ienākošie e-pasti tiek apstrādāti rindas kārtībā.

 

14.Vai es atsevišķās situācijās varu pieteikt papildus atkritumu izvešanu ārpus grafika?

Gadījumā, ja nepieciešama sadzīves atkritumu izvešana ārpus paredzētā grafika, ir iespēja pieteikt konteinera vai maisa papildus izvešanas reizi, vienojoties ar SIA “Eco Baltia vide” pa tel.8717 vai rakstot uz e-pastu auce@ecobaltiavide.lv.  Šajā gadījumā izmaksas par pakalpojumu tiek piemērotas atbilstoši nodotajam atkritumu apjomam pēc līgumā noteiktā tarifa, kā arī sedzot administratīvās izmaksas saskaņā ar uzņēmuma cenrādi.

 

15.Kur man jānovieto konteiners tā izvešanas dienā?

Grafikā norādītajā dienā konteineru jāizstumj mūsu darbiniekiem brīvi pieejamā vietā, lai tas vienlaikus netraucē gājēju plūsmu vai autotransporta kustību. Klientam jānodrošina, ka konteiners izvešanas dienā, sākot no izvešanas dienas pulksten 08.00, ja izvešana darba dienā, vai 09.00, ja izvešana brīvdienā vai svētku dienā, atrodas brīvi pieejamā vietā un ne tālāk kā piecus metrus no ceļa viduslīnijas, vietā ārpus sētas un žoga tā, lai netraucētu gājēju un transportlīdzekļu kustību.

Ja ir kādi šķēršļi, kas var kavēt mūsu darbinieku piekļuvi konteineram un tādējādi traucēt atkritumu izvešanu, aicinām pēc iespējas ātrāk par to informēt, zvanot pa tel.8717 vai rakstot uz e-pastu auce@ecobaltiavide.lv.

 

16.Kā notiek rēķinu apmaksa?

Saskaņā ar noslēgto līgumu, SIA “Eco Baltia vide” klientiem sākotnēji nosūta avansa rēķinu par tekošo gadu. Avansa rēķins tiek veidots, balstoties uz plānoto pakalpojumu apjomu tuvākajam pusgadam, un tas būs sastādīts saskaņā ar līgumā paredzēto izvešanas biežumu un prognozējamo atkritumu apjomu. Avansa rēķina apmaksa nav obligāta un klients var norēķināties par pakalpojumiem saskaņā ar faktisko rēķinu, ko saņems katra mēneša pirmajos datumos par iepriekšējo mēnesi.

Aicinām ņemt vērā, ka, piesakot rēķina saņemšanu pa pastu, būs jāsedz pasta pakalpojumi 1,50 eiro (bez PVN) apmērā. Rēķinu piegāde bez maksas tiek nodrošināta uz līgumā norādīto e-pasta adresi. Rēķina saņemšanas veidu var mainīt, sazinoties ar SIA “Eco Baltia vide” klientu centru pa tel.8717 vai e-pastā auce@ecobaltiavide.lv.

 

17.Kur es varu šķirot atkritumus?

SIA “Eco Baltia vide” turpinās apkalpot novadā publiski pieejamos atkritumu šķirošanas konteinerus stikla iepakojumam un plastmasas, metāla, kartona iepakojumam.

Sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu atrašanās vietas un tajos savācamo atkritumu veidi:

Pilsēta vai pagasts Adrese Dalīto atkritumu konteineri
Stiklam – zaļš, zvanveida metāla, 2,5m3 Plastmasai un kartonam – dzeltens, plastmasas, 1,1m3
Auce Pie Raiņa ielas 15 – no Pļavas ielas puses, ceļa mālā 1 1
Tehnikas ielā 4 – no Vītiņu 4d garāžu galā, SSA konteineru novietnē 1 1
Vītiņu ielā 19, 19a –māju iekšpagalmā, SSA konteineru novietnē 1 1
Skolas ielā 15 -piebraucamā ceļa malā pretī SSA konteineru novietnei 1 1
J.Mātera ielā 13  -Vecās skolas, SSA konteineru novietnē 1 2
Raiņa ielā 33 – mājas iekšpagalmā 1 1
O.Kalpaka ielā 2a – O.Kalpaka 4;6 māju iekšpagalmā, SSA konteineru novietnē 1 1
Bēnes ielā 3;3a – māju iekšpagalmā 1 1
Jelgavas ielā 1a – bibliotēkas piebraucamā ceļa malā, SSA konteineru novietnē 1 1
Kalna ielā 12- ceļa mālā 1 1
Bēnes ielā 10 – O.Kalpaka laukumā, ceļa malā 1 1
Tehnikas ielā 15 – pie SIA “AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” katlumājas teritorijas žoga 1
Vecauce Vecauces centrā 1 – konteineru novietnē 2 2
Bēne

 

 

Rūpniecības ielā 7a – piebraucamā ceļa malā, SSA konteineru novietnē 1 4
Krasta ielā 8  – no Ezera ielas puses, ceļa malā 1 1
Jelgavas ielā 25 – tirgus laukumā 1 1
Jelgavas ielā 27 – skolas iekšpagalmā, SSA konteineru novietnē 1 1
Sniķeres ielā 13a – ceļa malā 2 4
Rūpniecības ielā 2j – pie SIA “AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” teritorijas žoga 1 1
Vecmiķeļi Jaunā mājā 1 – pie piebraucamā ceļa 1 1
Īle Centrs 1 – Īles ciema daudzdzīvokļu māju iekšpagalmā, piebraucamā ceļa malā, konteineru novietnē 1 1
Imantās, Ozoliņos – Īles pagasta daudzdzīvokļu māju pagalmā, piebraucamā ceļa malā, SSA konteineru novietnē 1 1
Mūrīšos – Īles pagasta daudzdzīvokļu mājas pagalmā, piebraucamā ceļa malā, konteineru novietnē 1 1
Mālnieki – pie pagasta pārvaldes ēkas 1 1
Lielauce Ezerkrastos – Lielauces ciema centrā pie sociālās mājas, konteineru novietnē 1 1
Vītiņi Centrā – Vītiņu ciema daudzdzīvokļu māju iekšpagalmā, SSA konteineru novietnē 1 1
Pie bērnudārza – Ķeveles ciema daudzdzīvokļu māju rajonā 1 1
Ukri Garāžās 1 – Ukru ciema garāžu un kūts apbūves rajonā, SSA konteineru novietnē 1 1
Sniķere Centrā – ceļa malā 1 1

Akciju veidā novadā tiks nodrošināta iespēja šķirot arī dažādus citus mājsaimniecībās radušos atkritumus, piemēram, elektroiekārtas. Par citu atkritumu veidu apsaimniekošanu aicinām sazināties ar klientu centru pa tālr.8717 vai auce@ecobaltiavide.lv.

 

18.Kā pareizi šķirot atkritumus?

Uz katra šķirošanas konteinera pieejamas arī vizuālas norādes, kas palīdzēs to darīt pareizi.

 • Stikla šķirošanas konteinerā drīkst ievietot tikai dzērienu stikla pudeles un burkas. Tām jābūt tīrām un ievietotām tvertnē bez atkritumu maisiņa.
 • Vieglajam iepakojumam paredzētajā konteinerā drīkst izmest dažāda veida plastmasas, kartona, metāla iepakojumu, piemēram, plastmasas pudeles, šampūnu un citas līdzīga veida plastmasas pudeles, polietilēna maisiņus, skārdenes, kā arī grāmatas, žurnālus, avīzes u.c.

Atgādinām, ka visiem iepakojumiem jābūt tīriem no jebkādiem pārtikas pārpalikumiem, kā arī pēc iespējas saplacinātiem, lai atkritumu izvešanas mašīnā būtu iespējams savākt pēc iespējas lielāku apjomu, tādējādi samazinot CO2 izmešu veidošanos, regulāri transportējot “tukšu gaisu”.

 

19.Vai es varēšu šķirot arī bioloģiski noārdāmos atkritumus?

Jā, SIA “Eco Baltia vide” piedāvā par samazinātu tarifu – 11,00 eiro/m3 jeb 13,31eiro/m3 ar PVN – šķirot bioloģiski noārdāmos atkritumus. Šim nolūkam iedzīvotāji var pieteikt 0,24m3 konteineru novietošanai piemājas teritorijā. Par konteinera novietošanu papildus samaksa netiek piemērota.

Ņemot vērā bioloģisko atkritumu dabisko noārdīšanās tempu, to izvešana, atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem, tiek organizēta ne retāk kā:

 • vasaras periodā – divas reizes nedēļā,
 • ziemas periodā – reizi nedēļā.

 

20.Kā es varu sazināties ar SIA “Eco Baltia vide”?

Ar SIA “Eco Baltia vide” vari sazināties, zvanot uz uzņēmuma klientu centru pa tel.8717 vai rakstot uz e-pastu auce@ecobaltiavide.lv. Informācija par SIA “Eco Baltia vide” pakalpojumiem pieejama www.ecobaltiavide.lv sadaļā “Pakalpojumi”.

 

21.Nevaru sazvanīt klientu centru. Kā rīkoties?

Visi ienākošie zvani tiek apkalpoti rindas kārtībā. Ņemot vērā, ka šobrīd klientu apkalpošana notiek tikai attālināti, šobrīd saņemam pastiprinātu ienākošo zvanu plūsmu, tāpēc aicinām nepieciešamības gadījumā rakstīt uz e-pastu auce@ecobaltiavide.lv. Mūsu klientu apkalpošanas speciālisti ar Jums sazināsies pēc iespējas ātrāk.

Vienlaikus, lai neradītu papildus slodzi uz zvanu centrāli, aicinām līgumu slēgšanu neatlikt uz pēdējo brīdi, un visus par līguma slēgšanu saistītos jautājumus mūsu operatoriem uzdot laikus.

Saistītie raksti

“Eco Baltia vide” savos reģionos aicina šķirot arī dzērienu kartona iepakojumu jeb piena, kefīra, sulas u.c. pakas

18/07/2024

Attīstoties otrreizējo izejvielu pārstrādes iespējām pasaulē, palielinās to atkritumu daudzums, ko iedzīvotājiem iespējams šķirot dalīti no citiem atkritumiem. Piemēram, ja vēl pēdējos gados starp dažādiem iepakojumiem daudzviet netika pieņemts dzērienu kartona jeb kompozīta (dažādu materiālu […]

Derīgas lietas gluži par baltu velti. Saldū tapis otrreiz izmantojamu mantu skapis

16/07/2024

Lietu atkārtota izmantošana tāpat kā atkritumu šķirošana ir viens no ilgtspējīgiem ikdienas paradumiem, kas nereti tiek aizmirsts. Aktualizējot atkārtotas lietu izmantošanas nozīmi cilvēku ekoloģiskās pēdas mazināšanā un atgādinot, ka itin bieži tas, kas vienam var […]

“Eco Baltia vide” reizi mēnesī Skrundā nodrošinās klientu apkalpošanu klātienē

11/07/2024

No šā gada 1. jūlija vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eco Baltia vide” Kuldīgas novada Skrundas pilsētā un pagastā, kā arī Nīkrāces, Rudbāržu, Raņķu pagastā turpina sniegt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus. Lai nodrošinātu pieejamāku klientu apkalpošanu ikvienam […]

Divu dienu akcijas laikā Mārupē savāktas 52,67 tonnas dažāda veida atkritumu

03/07/2024

Jūnijā divus dienu akcijas laikā Mārupes pilsētā un pagastā iedzīvotāji nodevuši 52,67 tonnas dažāda veida atkritumu. Akciju organizēja vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eco Baltia vide”, piedāvājot iedzīvotājiem savās dzīves vietās bez maksas atbrīvoties no nederīgajām […]

Sīkdatņu iestatījumi

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus
šajā vietnē var tikt izmantotas analītiskās un mārketinga sīkdatnes. Lūdzu atzīmējiet savu izvēli.

Obligāti nepieciešamās sīkdatnes
Analītiskās sīkdatnes
Mārketinga sīkdatnes
Sīkdatņu iestatījumi