aizvērt
open menu
facebook
Jānis Aizbalts: Komersanti investē zaļā kursa virzienā – kādēļ pašvaldības pārkārtošanās ceļu drīkst ignorēt?

Jānis Aizbalts: Komersanti investē zaļā kursa virzienā – kādēļ pašvaldības pārkārtošanās ceļu drīkst ignorēt?

Atkritumu apsaimniekošana ir viena no svarīgākajām vides aizsardzības un klimata politikas jomām, turklāt Zaļais kurss, par ko bieži tiek diskutēts publiskajā telpā, nav vairs abstrakts jēdziens, ko lietot, lai imitētu tālredzīgu rīcību ilgtspējas jautājumu risināšanā. Zaļais kurss paredz pavisam konkrētus un taustāmus rezultātus, kas Eiropas Savienības valstīm jāsasniedz, lai ierobežotu klimata pārmaiņu sekas un gādātu par taisnīgas, pārticīgas sabiedrības un veselas un drošas apkārtējās vides veidošanu. Jāatzīmē, ka līdz 8. oktobrim visā Eiropā norisinās Eiropas ilgtspējīgas attīstības nedēļa, kuras ietvaros uzņēmēji, nevalstiskais sektors un valsts pārvalde aktualizē pasākumus, kas vērsti uz ilgtspējīgu attīstību. Tiesa, pašlaik izskatās, ka ar “zaļo domāšanu” un, kas būtiskāk, ar rīcību Latvijā nesokas. Īpaši pašvaldību izsludinātajos publiskajos iepirkumos.

Par virsmērķi izvirzīta klimatneitralitātes sasniegšana līdz 2050. gadam, taču līdz tam ir nepieciešama visaptveroša pārnozaru pieeja, kur katrs sektors sniedz ieguldījumu ar klimatu saistītā mērķa sasniegšanā. Kā valstij un pašvaldībām, tā komersantiem jāveic apjomīgi sagatavošanās darbi enerģētikas, transporta, atkritumu apsaimniekošanas, rūpniecības un citās nozarēs. Latvijai līdz 2030. gadam kopējais emisiju apjoms, salīdzinot ar 1990. gadu, jāsamazina par 65%, līdz 2040. gadam – par 85%, bet 2050. gadā faktiski jāsasniedz nulles emisiju stāvoklis – klimatneitralitāte. Latvijā “lauvas tiesa” siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju – vairāk nekā 80 procenti – rodas rūpniecībā, lauksaimniecībā, transporta, mazās enerģētikas un citās jomās, kā arī atkritumu apsaimniekošanas sektorā.

Tomēr pat tik regulētā jomā kā atkritumu apsaimniekošana pasūtītāji mēdz neievērot pat obligātās minimālās prasības, kas izriet no Eiropas Savienības regulējuma – te akmens arī Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) lauciņā. SIA “Eco Baltia vide” ir vērsusies tiesā saistībā ar Bauskas novada pašvaldības rīkotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu iepirkumu, lūdzot apturēt IUB lēmuma atļaut pašvaldībai slēgt līgumu ar atklātā konkursa uzvarētāju – SIA “Vides serviss” darbību un atcelt šo lēmumu. Minētā pašvaldības uzņēmuma piedāvājums ir ne vien nepamatoti lēts, jo tajā nav ietvertas visas izmaksas, kas ir saistītas ar pakalpojuma sniegšanu, bet ir pārkāpta arī Eiropas Savienības direktīvas1 prasība, kas Latvijā ir pārņemta Publisko iepirkumu likumā – tā ir spēkā jau no 2021. gada 14. septembra.

Jāievieš obligātas prasības: pašvaldības kropļo konkurenci

Jāuzteic tās pašvaldības, kas vispār rīko atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu iepirkumu konkursus – tās pārsvarā pārzina un ievēro normatīvo aktu prasības. Salaspils novada pašvaldība, piemēram, nesen organizētā iepirkuma nolikumā atbilstoši Publisko iepirkumu likumam noteikusi, ka atkritumu apsaimniekotājam jānodrošina, ka sadzīves atkritumu savākšanā tiek izmantoti vismaz astoņi procenti specializēto atkritumu apsaimniekošanas transportlīdzekļu, kuri atbilst “tīra autotransporta līdzekļa” definīcijai Publisko iepirkumu likuma izpratnē. Diemžēl daļa pašvaldību pakalpojumu sniegšanu uztic savām kapitālsabiedrībām bez konkursa, kropļojot konkurenci. Jāatzīmē, ka līdz 2030. gadam autotransporta sektorā jāsamazina SEG emisijas par 17%. Ir arī vietvaras, kuru rīcība, izsludinot publiskos iepirkumus atkritumu apsaimniekošanas jomā, liecina par nevēlēšanos sekmēt klimata un ilgtspējas politikas mērķu sasniegšanu. “Zaļā” transporta noteikumu atkritumu apsaimniekošanā neievērošana novērojama virknē pašvaldību, t.sk. Bauskas, Aizkraukles, Dobeles, Jēkabpils un Olaines novadā. Katrs publiskais iepirkums, kurā uzvar pretendents, kas nevar nodrošināt “zaļu” transportu, ir Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību pārkāpums.

Atkritumu apsaimniekošanas nozares lielākie komersanti – Eco Baltia vide, Clean R, ZAAO (lai gan pašvaldību kapitālsabiedrība) – mērķtiecīgi paplašina savu autoparku ar videi draudzīgiem atkritumu savākšanas transportlīdzekļiem. Ja visas pašvaldību kapitālsabiedrības piekoptu līdzīgu pieeju, nevis saimniekotu pa vecam, un pasūtītāji organizētu zaļo publisko iepirkumu, augsto mērķu sasniegšana neraisītu bažas.

Tādējādi rodas arī nevienlīdzīga situācija. Kamēr daļa tirgus dalībnieku iegulda apjomīgus resursus, lai pielāgotos Eiropas Savienības kopīgiem un Latvijas nacionālajiem klimata mērķiem (atjaunojot autoparkus, investējot atjaunīgās enerģijas attīstībā, izmantojot ilgtspējīgus, pārstrādātus un atkārtojami izmantojamus resursus), pārējie gūst konkurences priekšrocības tajos pašvaldību iepirkumos, kuros nav ievērotas likuma prasības, zaļā iepirkuma komponentes ir maz vai nav vispār. Plānojam vērsties pie Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un Valsts kontroles, lai tās savas kompetences ietvaros vērtētu iespējamos pārkāpumus no publisko personu puses.

Uzskatu, ka ir pienācis brīdis, lai pārskatītu preču un pakalpojumu grupas, kurām obligāti piemērojams zaļais publiskais iepirkums. Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem jābūt starp tām.

Nenomaldīties no zaļā kursa

Jau 2021. gadā apstiprināts VARAM sagatavotais Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021.-2028. gadam, un tas paredz apjomīgu pārkārtošanos vairākos nozarei un sabiedrībai būtiskos aspektos, tai skaitā atkritumu apsaimniekošanas institucionālajā attīstībā. Plāna ietvaros izstrādāti rīcības virzieni, lai sasniegtu izvirzītos vides politikas mērķus atkritumu rašanās samazināšanā, atkritumu dalītā vākšanā un pārstrādē, kā arī atkritumu poligonos apglabājamo atkritumu apjoma samazināšanā. Piedāvātie rīcības virzieni atbilst Eiropas Savienības Zaļā kursa uzstādījumiem.

Zaļais kurss ir arī jaunās valdības prioritāšu sarakstā. Sagaidāms, ka Ministru kabinets aktīvāk virzīsies klimata mērķu sasniegšanas virzienā, jo to neizpilde būtu kauna traips Latvijas starptautisko partneru, īpaši Eiropas Savienības acīs. Latvijai ir jāiet uz priekšu, nevis jāriņķo pa apli, lai ieviestu gudras pārmaiņas ilgtspējas veicināšanai. Jo ātrāk pielāgosimies, jo kļūsim konkurētspējīgāki, attīstot tautsaimniecību.

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2019/1161 (2019. gada 20. jūnijs), ar ko groza Direktīvu 2009/33/EK par “tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšanu.

Saistītie raksti

Viesītē tiks izveidots pagaidu punkts nolietotas elektrotehnikas savākšanai

23/05/2024

Lai padarītu nolietotas elektrotehnikas nodošanu pieejamāku ikvienam Latvijas iedzīvotājam, vides apsaimniekošanas uzņēmums “Eco Baltia vide” sadarbībā ar “Latvijas Zaļo punktu” Jēkabpils novada Viesītē, Smilšu ielā 39b izveidos elektrotehnikas pieņemšanas pagaidu punktu. Uz elektrotehnikas nodošanas punktu, […]

24. maijā saīsināts darba laiks SIA “Eco Baltia vide” klientu centriem Pierīgā

23/05/2024

Informējam, ka 24. maijā tehnisku iemeslu dēļ SIA “Eco Baltia vide” klientu apkalpošanas centri Brīvības gatvē 289, Rīgā un Getliņu ielā 5, Rumbulā, strādās no plkst. 9.00 līdz 16.00. Rīgas un Pierīgas zvanu centrs strādās […]

Akcijas laikā Pļaviņu iedzīvotāji pārstrādei nodevuši 3,16 tonnas elektrotehnikas

22/05/2024

Lai veicinātu iespējas iedzīvotājiem ērtāk atbrīvoties no nolietotās elektrotehnikas, vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eco Baltia vide” sadarbībā ar “Latvijas Zaļo punktu” no 25. aprīļa rīta līdz 10. maijam aicināja Pļaviņu iedzīvotājus nogādāt elektrotehniku uz pagaidu […]

SIA “Eco Baltia vide” viesojas Mārupes novadā, lai izglītotu par atkritumu šķirošanu

16/05/2024

Lai izglītotu un ieinteresētu iedzīvotājus vides saudzēšanas un atkritumu šķirošanas jautājumos, SIA “Eco Baltia vide” sadarbībā ar Latvijas Zaļo punktu 2024. gada maijā viesojās Mārupes novadā. Uzņēmumu pārstāvji apmeklēja pirmskolas izglītības iestādi “Saimīte” Piņķos, kopumā […]

Sīkdatņu iestatījumi

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus
šajā vietnē var tikt izmantotas analītiskās un mārketinga sīkdatnes. Lūdzu atzīmējiet savu izvēli.

Obligāti nepieciešamās sīkdatnes
Analītiskās sīkdatnes
Mārketinga sīkdatnes
Sīkdatņu iestatījumi