aizvērt
open menu
Rīga
Par mums
Jaunumi
Blogs
Pakalpojumi
Klientiem
Karjera
Kontakti
facebook
Jaunā atkritumu apsaimniekošanas sistēma rīdziniekiem ļaus būtiski samazināt maksas sadzīves atkritumu apjomu

Jaunā atkritumu apsaimniekošanas sistēma rīdziniekiem ļaus būtiski samazināt maksas sadzīves atkritumu apjomu

Patlaban Rīgā aptuveni 90% sadzīves atkritumu nonāk poligonos, jo pie esošās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas galvaspilsētas iedzīvotājiem nav pieejama ērta un mūsdienīga atkritumu šķirošanas infrastruktūra. Taču atklāta sadzīves atkritumu apsaimniekošanas konkursa rezultātā, īstenojot sistēmas modernizāciju, jau tuvāko gadu laikā ikvienam Rīgas iedzīvotājam tiks nodrošināta iespēja ērti šķirot atkritumus, tādējādi būtiski samazinot nododamo maksas sadzīves atkritumu apjomu, kas nonāk poligonā.

“Atkritumu šķirošanas iespēju nodrošināšana ir ne tikai obligāta nepieciešamība ES direktīvas un Latvijas prasību ievērošanai, bet arī priekšnosacījums, lai Rīga būtu tīrāka, zaļāka un videi draudzīgāka pilsēta un lai iedzīvotāji varētu samazināt savu maksas sadzīves atkritumu apjomu,” Rīgas dalītās atkritumu vākšanas sistēmas izveidi pamato Evija Piņķe, Rīgas domes Vides pārvaldes priekšniece.

Rīgas iedzīvotāji ik gadu saražo ap 2,5 miljonus m3 atkritumu, tas ir ap 40% no kopējā Latvijā radīto sadzīves atkritumu apjoma, bet sašķiro tikai ap 10% vai nedaudz vairāk. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Padomes Direktīvas 2008/98/EK prasībām Latvijai jau tuvāko sešu gadu laikā, līdz 2025. gadam, jānodrošina vismaz 50% mājsaimniecību radīto atkritumu dalīta vākšana, sagatavošana otrreizējai izmantošanai un pārstrādāšanai. Bez apjomīgām investīcijām Rīgas atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras sakārtošanā un sabiedrības izglītošanā šis mērķis Latvijā nebūs sasniedzams. Iespējamās Eiropas finanšu sankcijas šādā gadījumā var būt ļoti apjomīgas.

“Ir paveikts milzīgs darbs, lai izvēlētos piemērotāko modeli sistēmas sakārtošanai. Visos citos mūsu analizētajos scenārijos maksa rīdziniekiem būtu augstāka, mazinātos konkurence vai veidotos citi riski,” atzīst Evija Piņķe. Iespējamo risinājumu izvērtējumā iesaistījās gan pētnieki, gan VARAM, Finanšu ministrijas, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras un citu institūciju eksperti. Iespējamās alternatīvas saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu bija publisks iepirkums uz 5-7 gadiem, kas būtiski sadārdzinātu tarifu rīdziniekiem, un pašvaldības uzņēmuma veidošana pakalpojuma sniegšanai, ko iepriekš kritizējusi gan VARAM, gan Konkurences padome.

Izsludinātajā konkursā publiskās-privātās partnerības izveidei par uzvarētāju atzīta divu atkritumu apsaimniekotāju – SIA “Clean R” un SIA “Eco Baltia vide” dalībai konkursā izveidotā SIA “CREB Rīga”. Publiskā-privātā partnerība uz 20 gadiem tika atzīta par labāko risinājumu Rīgas atkritumu saimniecības modernizācijai, ņemot vērā nepieciešamo investīciju apjomu, kas jau dažu pirmo gadu laikā ir 27 miljoni eiro, bet projektā kopumā – ap 100 miljoni eiro.

Projekta ietvaros tiks veikta:

  • Sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu ierīkošana, nodrošinot ap 2500 punktu un to pieejamību iedzīvotājiem;
  • 12 šķiroto atkritumu savākšanas laukumu ierīkošana;
  • Transportlīdzekļu parka nomaiņa un regulāra atjaunošana, nodrošinot, ka visā līguma darbības laikā tiek izmantoti transportlīdzekļi, kas nav vecāki par 8 gadiem, tādējādi samazinot CO2 izmešu daudzumu;
  • Pazemes tipa konteineru uzstādīšana Vecrīgā un tās apkārtnē;
  • Nojumju uzstādīšana konteineru novietnēs, kur ir vismaz 3 konteineri;
  • Iedzīvotāju informēšana un izglītošana par atkritumu šķirošanas principiem un ieguvumiem.

Atšķirībā no esošās situācijas, kad dažādos Rīgas mikrorajonos cenas būtiski atšķiras, pēc izmaiņām visiem pilsētas iedzīvotājiem 20 gadu periodā tiks nodrošināts vienots pakalpojums ar vienotu tarifu, neatkarīgi no pilsētas rajona, attāluma līdz poligonam u.c. faktoriem. Ņemot vērā valsts plānoto dabas resursu nodokļa (DRN) ikgadējo pieaugumu, iepirkums ar atkritumu šķirošanas infrastruktūras paplašināšanu sniedz iespēju arī amortizēt straujāku cenu kāpumu iedzīvotājiem, jo par šķiroto atkritumu apkalpošanu nebūs jāmaksā.

Atbilstoši publiskās-privātās partnerības procesam, konkursa uzvarētājs veidos kopuzņēmumu ar SIA “Getliņi EKO”, lai nodrošinātu Rīgas sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un investīcijas turpmākos 20 gadus.

““Getliņi EKO” galvenā funkcija šajā procesā būs uzraudzība un kontrole. Tā kā pārzinām nozares specifiku un darbību, mēs sekosim tam, vai visi līguma punkti tiek pildīti kvalitatīvi un laikā, vai investīcijas notiek atbilstoši plānotajam, vai privātais partneris pilda savas saistības,” komentē Imants Stirāns, SIA “Geltiņi EKO” valdes priekšsēdētājs.

Konkursa uzvarētāja piedāvājums paredz, ka nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma cena, uzsākot pakalpojuma sniegšanu būs 17,38 EUR/m3 (bez PVN), savukārt vidējā pakalpojuma cena 20 gadu periodā būs 20,38 EUR/m3 (bez PVN), kas ilgtermiņā nodrošina izdevīgu un prognozējamu cenu Rīgas iedzīvotājiem. Turklāt iedzīvotājiem tiks nodrošinātas ērtas sadzīves atkritumu šķirošanas iespējas, kas ļaus būtiski samazināt nododamo nešķiroto atkritumu apjomu. Piedāvātā pakalpojuma cena jau šobrīd ir zemāka nekā virknē Latvijas novadu un pilsētu. Cenas izmaiņas līguma darbības laikā ir iespējamas vien dažos, stingri reglamentētos gadījumos, ko izraisa no piegādātāja neatkarīgi apstākļi – mainās nodokļu likmes, t.sk. DRN likme, PVN likme, atkritumu noglabāšanas tarifs poligonos, mainās degvielas cenas, atbilstoši valsts inflācijas koeficientam, notiek būtiskas izmaiņas normatīvajos aktos, kas maina pakalpojuma sniedzēja pienākumus.

“Nevajadzētu ļauties ilūzijai, ka nešķiroto atkritumu apsaimniekošana Eiropā kļūs lētāka – dabas resursu nodoklis tikai pieaugs, un tas nav atkarīgs no apsaimniekotājiem, tā ir Eiropas politika, domājot par vidi un ilgtspēju nākotnē. Ir skaidrs, ka mūsu sabiedrības saražoto sadzīves atkritumu apjoms ir milzīgs, vienīgais risinājums ir šķirot un nodrošināt materiālu pārstrādi,” norāda SIA “Clean R” padomes priekšsēdētājs Guntars Kokorevičs.

“Atkritumu šķirošana ļauj samazināt maksas sadzīves atkritumu apjomu aptuveni par 20%, ieviešot bioatkritumu šķirošanu – vēl par 20-30%, tāpēc faktiski rīdziniekiem, rīkojoties atbildīgi pret vidi, būs iespēja ietaupīt, radot mazāku nešķiroto atkritumu apjomu. Par to esam pārliecinājušies šķirošanas pilotprojektos Rīgā un Liepājā. Šķirotos atkritumus iedzīvotāji nodod bez maksas,” atgādina Guntars Levics, SIA “Clean R” valdes loceklis un SIA “CREB Rīga” valdes priekšsēdētājs.

Jānis Aizbalts, SIA “Eco Baltia vide” valdes priekšsēdētājs: “Ņemot vērā ilgstoši nerisināto situāciju ar mūsdienīgas atkritumu apsaimniekošanas un šķirošanas sistēmas izveidi Latvijas galvaspilsētā, kur dzīvo trešdaļa visu Latvijas iedzīvotāju, šis ir nozīmīgs solis, lai Rīgā izveidotu mūsdienīgu, kvalitatīvu un efektīvu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, samazinot arī to atkritumu apjomu, kas šobrīd tiek apglabāti poligonā. Mēs kopā ar Rīgas domi, “Getliņi EKO” un partneriem strādāsim pie tā, lai pārejas posms iedzīvotājiem un uzņēmumiem būtu iespējami raitāks, mierīgāks un radītu jaunas iespējas atkritumu apsaimniekošanā un šķirošanā.”

Lielākās investīcijas Rīgas atkritumu apsaimniekošanas sistēmā paredzētas jau tuvāko divu gadu laikā. Visas investīcijas dalītās atkritumu vākšanas sistēmas izveidei 27 miljonu eiro apmērā jāīsteno tuvāko septiņu gadu periodā. Kopējās investīcijas visā projekta darbības laikā, tostarp auto un konteineru parka regulārā atjaunošanā, saskaņā ar līgumu veido aptuveni 100 miljonus eiro.

Iedzīvotāju ieguvumi sistēmas modernizācijas rezultātā būs tīrāka vide, mazāks piesārņojums, labāk organizēts pakalpojums – līdz ar to iespējas ērtāk šķirot un būtiski samazināt savu maksas sadzīves atkritumu apjomu.

Par projektu
2018. gada 31. jūlijā SIA “Getliņi EKO” kā publiskais partneris sāka koncesijas procedūru privātā partnera izvēlei Rīgas pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanai publiskās-privātās partnerības ietvaros. Rīgas pilsēta deleģēja pašvaldības uzņēmumu SIA “Getliņi EKO” šī procesa virzīšanai. Pirmā kārta koncesijas procedūras “Privātā partnera izvēle Rīgas SAAS nodrošināšanai” noritēja, lai atlasītu pretendentus konkursa otrajai kārtai. Procedūras 2. kārtā pretendenti iesniedza savu finansiālo un saimniecisko piedāvājumu.

Par Getliņi EKO
SIA “Getliņi EKO” ir uzņēmums, kas nodarbojas ar Baltijas lielākā atkritumu poligona “Getliņi” apsaimniekošanu Rīgas rajonā, Stopiņu novadā un īsteno lielāko vides aizsardzības projektu Baltijas valstīs. Vairāku gadu garumā poligonā “Getliņi” veiktās investīcijas atkritumu apsaimniekošanā un elektroenerģijas ražošanā ir apliecinājušas savu efektivitāti, finansiālo atdevi un labvēlīgu ietekmi uz vides saudzēšanu.

Par uzvarētāju
Sadzīves atkritumu pakalpojumu sniedzēji SIA “Clean R” un SIA “Eco Baltia vide” dalībai konkursā par publisko privāto partnerību izveidojuši sabiedrību ar ierobežotu atbildību “CREB Rīga”. Abiem apsaimniekotājiem ir ilgstoša pieredze, organizējot un piedāvājot atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus juridiskām un fiziskām personām gan Rīgā, gan Latvijas reģionos. Apvienojumā ar būtiskām investīcijām pakalpojuma infrastruktūrā Rīgā šī pieredze ļaus nodrošināt kvalitatīvu ilgtermiņa pakalpojumu pilsētā. Abi uzņēmumi jau šobrīd nodrošina 88 % Rīgas atkritumu apsaimniekošanu.

Papildu informācija:

Linda Vītola—Barānova | 29633631 | linda@jazz-com.com
www.getlini.lv | www.facebook.lv/getlini

Kaspars Līcītis | 2966 0003 | kaspars.licitis@cleanr.lv
www.cleanr.lv | www.facebook./cleanr.lv

Daiga Buča | 26588715 | daiga.buca@ecobaltia.lv
www.ecobaltia.lv | www.facebook.com/ecobaltiavide

Saistītie raksti

SIA “Eco Baltia vide” Vidzemes priekšpilsētā un Ziemeļu rajonā plāno šķiroto atkritumu apjomu palielināt līdz vismaz 40%

13/03/2020

No šā gada 20.maija Rīgā mainīsies nosacījumi atkritumu apsaimniekošanā. SIA “Eco Baltia vide” turpmākos septiņus gadus nodrošinās sadzīves un arī šķiroto atkritumu apsaimniekošanu Rīgas Ziemeļu rajonā un Vidzemes priekšpilsētā. Ar mērķi samazināt poligonos noglabājamo atkritumu […]

SIA “Eco Baltia vide” sāk līgumu slēgšanu par atkritumu apsaimniekošanu Rīgas Vidzemes priekšpilsētā un Ziemeļu rajonā

11/03/2020

Balstoties uz noslēgto līgumu ar Rīgas domi par atkritumu apsaimniekošanu, SIA “Eco Baltia vide”, sākot ar šā gada 20.maiju, nodrošinās atkritumu izvešanu Ziemeļu izpilddirekcijas Vidzemes priekšpilsētas un Ziemeļu rajona administratīvajā teritorijā, kurā ietilpst tādas apkaimes […]

SIA “Eco Baltia vide” no 20.maija nodrošinās klientu apkalpošanu Rīgas Vidzemes priekšpilsētas un Ziemeļu rajona administratīvajā teritorijā

20/02/2020

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta iepirkuma rezultātā no šā gada 20.maija galvaspilsētā atkritumu apsaimniekošana tiks nodrošināta četrās zonās. Šodien, 19.februārī, noslēgtais līgums ar Rīgas domi paredz, ka SIA “Eco Baltia vide” apkalpos rīdziniekus Ziemeļu […]

“Eco Baltia vide” aicina pagarināt Rīgas atkritumu apsaimniekošanas iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņu

14/01/2020

Vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eco Baltia vide” pērnā gada 23.decembrī iesniedza sūdzību Iepirkumu uzraudzības birojā par Rīgas domes izsludināto atkritumu apsaimniekošanas iepirkumu, kurā piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir šā gada 16.janvāris. Ņemot vērā, ka IUB sūdzību […]

Lietojot ecobaltiavide.lv vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai saskaņā ar mūsu Privātuma politiku.
Piekrītu