aizvērt
open menu
facebook
Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par atkritumu apsaimniekošanu Rīgā

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par atkritumu apsaimniekošanu Rīgā

Kāpēc man netiek izvesti atkritumi? 

Balstoties uz Rīgas domes iepirkuma rezultātiem, no 20.maija mainījās atkritumu apsaimniekošanas kārtība Rīgā, līdz ar to visi līdzšinējie līgumi spēku zaudēja 19.maijā. Tiem iedzīvotājiem, kuri nav pārslēguši jauno līgumu, atkritumu izvešana netiek nodrošināta.

Tie iedzīvotāji, kuri līgumu noslēdza līdz 13.maijam, savus jaunos grafikus saņēma līdz 20.maijam. Attiecīgi atkritumu apsaimniekošana notiek, atbilstoši tajā norādītajiem datumiem. Ja šajā gadījumā atkritumu izvešana nav notikusi, aicinām sazināties ar SIA “Eco Baltia vide” klientu centru, zvanot pa tel.8717 vai rakstot uz e-pastu riga@ecobaltiavide.lv.

Lūdzam pārliecināties, ka grafikā norādītajās dienās no plkst.5 rītā atkritumu konteineram jābūt izstumtam specializētajam transportam pieejamā vietā! Rīgas domes saistošie noteikumi paredz, ka konteineru tukšošanu varam veikt no plkst.5 līdz plkst.23.

Ja līgums par atkritumu apsaimniekošanu ir noslēgts (abu pušu parakstīts) pēc 13.maija un tuvāk 19.maijam, kad spēku zaudē līdzšinējie līgumi, to apstrāde notiek rindas kārtībā. Klientu apkalpošanas centrs šobrīd strādā pastiprinātā režīmā, lai pēc iespējas ātrāk sagatavotu un nosūtītu iedzīvotājiem jaunos grafikus, kā arī nodrošinātu pēc iespējas nepārtrauktu atkritumu izvešanu.

Ja atkritumi netiek izvesti pie daudzdzīvokļu ēkām, šajā gadījumā nepieciešams sazināties ar namu apsaimniekotāju.

 

Dzīvoju daudzdzīvokļu namā. Kāpēc mums netiek izvesti atkritumu?

Balstoties uz Rīgas domes iepirkuma rezultātiem, no 20.maija mainījās atkritumu apsaimniekošanas kārtība Rīgā, līdz ar to visi līdzšinējie līgumi spēku zaudēja 19.maijā. Tiem iedzīvotājiem, kuri nav pārslēguši jauno līgumu, atkritumu izvešana netiek nodrošināta.

Daudzdzīvokļu ēkām par līguma slēgšanu atbildīgi namu apsaimniekotāji. Gadījumā, ja atkritumi pēc 20.maija pie mājas novietotajos konteineros uzkrājas un netiek izvesti, aicinām sazināties ar Jūsu nama pārvaldnieku.

 

Vai es varu noslēgt līgumu par atkritumu apsaimniekošanu arī pēc 20.maija?

Jā, arī pēc 20.maija ir iespējams noslēgt līgumu gan elektroniski, gan klātienē. Skat. ”Kā es varu noslēgt līgumu par atkritumu izvešanu”. Pēc 20.maija noslēgtie līgumi tiek apstrādāti un jaunie grafiki izveidoti rindas kārtībā. Atkritumu izvešana tiks nodrošināta tad, kad tiks sagatavots un izsūtīts jaunais atkritumu izvešanas grafiks.

 

Kad man izvedīs atkritumus, ja līgumu noslēgšu tikai tagad?

Pēc līguma slēgšanas jārēķinās ar tā tālāko personas datu apstrādes un jaunā grafika izveides laiku, kas var aizņemt vairākas dienas. Tā kā līdz 19.maijam, kad zaudē spēku līdzšinējie līgumi, daļa iedzīvotāju vēl nebija noslēguši jaunos līgumus, to apstrāde un grafiku izveide notiek rindas kārtībā un tā var aizņemt ilgāku laiku. Mūsu klientu centrs šobrīd strādā pastiprinātā režīmā, lai atkritumu savlaicīgu izvešanu būtu iespējams nodrošināt ikvienam iedzīvotājam, kurš noslēdzis līgumu

 

Kā es varu noslēgt līgumu par atkritumu izvešanu?

Mēs nodrošināsim vairākas līgumu pārslēgšanas iespējas:

 • ELEKTRONISKI mūsu mājaslapā sadaļā “Klientiem”, izvēloties “Līguma/vienošanās noslēgšana”. Autorizācija iespējama ar SEB, Swedbank un Luminor internetbanku starpniecību. Gadījumā, ja minēto banku sarakstā nav pieejama nepieciešamā banka, aicinām līguma slēgšanu pieteikt, rakstot uz e-pastu riga@ecobaltiavide.lv.
 • SIA “Eco Baltia vide” klientu apkalpošanas centros:
  • Getliņu ielā 5, Rumbulā – darba dienās no plkst.9-17:
  • Brīvības iela 289, Rīga:
   • P: 9-17
   • O: 9-19
   • T: 9-17
   • C: 9-19
   • P: 9-17
   • S: 9-15
   • Sv. Slēgts

NB! Informējam, ka ārkārtējās situācijas laikā klientu apkalpošana klātienē, ievērojot piesardzības pasākumus, notiek tikai klientu centrā Brīvības gatvē 289, Rīgā. Aicinām sekot līdzi informācijai par darba laikiem ārkārtējās situācijas laikā ŠEIT.

 

Juridiskās personas līgumus aicināti noslēgt  gan klātienē klientu apkalpošanas centros, gan elektroniski vai piesakot līguma noslēgšanu e-pastā: riga@ecobaltiavide.lv. Pēc e-pastā saņemtā pieteikuma, klientu apkalpošanas speciālists sazināsies ar iesniedzēju, lai precizētu detaļas un vienotos par līguma noslēgšanu.

Daudzdzīvokļu ēku iemītniekiem pašiem līgumus nav jāpārslēdz – par to jāparūpējas namu apsaimniekotājs.

 

Līgumu esmu noslēdzis, bet man nav atsūtīts atkritumu izvešanas grafiks.

Tie iedzīvotāji, kuri līgumu noslēdza līdz 13.maijam, savus jaunos grafikus saņēma jau līdz 20.maijam. Visi jaunie līgumi tiek apstrādāti rindas kārtībā un grafiks klientam tiks nosūtīts pēc datu apstrādes. Klientu apkalpošanas speciālisti strādā pastiprinātā režīmā, lai nodrošinātu iespējami ātrāku līgumu datu apstrādi, taču aicinām ņemt vērā, ka process līdz grafika un pakalpojuma saņemšanai var aizņemt vairākas dienas.

Ja līgumu noslēdzi līdz 13.maijam, taču atkritumu izvešanas grafiks vēl nav saņemts, aicinām sazināties ar SIA “Eco Baltia vide” klientu centru, zvanot pa tel.8717 vai rakstot uz e-pastu riga@ecobaltiavide.lv.

 

Esmu saņēmis jauno atkritumu izvešanas grafiku, bet nesaprotu, kad man notiks atkritumu izvešana?

Atkritumu izvešana notiks nosūtītajā grafikā norādītajos datumos. Citā datumā izvešana nenotiks, ja vien tā nav atsevišķi pieteikta pa tālruni vai e-pastā. Ja izvešana nenotiek norādītajā datumā vai nepieciešams to pārcelt uz agrāku vai vēlāku datumu, lūdzam pēc iespējas ātrāk sazināties ar SIA “Eco Baltia vide” pa tel.8717 vai rakstot uz e-pastu riga@ecobaltiavide.lv.

 

Kāpēc man atšķiras izvešanas dienas ar tām, kas bija līdz šim?

Mūsu rīcībā nav informācija par visu klientu līdzšinējo atkritumu izvešanas regularitāti un dienām, tāpēc jaunie grafiki sagatavoti atbilstoši jaunajam līgumam, kas noslēgts starp mums un pakalpojumu saņēmēju. Kāpēc man atsūtīts grafiks tikai līdz jūnija beigām?

Visiem klientiem, kuri bija noslēguši līgumus līdz 13.maijam, sagatavoti pagaidu grafiki atkritumu izvešanai līdz jūnija beigām. Ņemot vērā, ka liela daļa rīdzinieku līgumus vēl nav noslēguši un attiecīgi mums var nākties pielāgot maršrutus, visi klienti līdz jūnija beigām saņems atjaunotus grafikus, kas būs spēkā līdz 2020.gada 31.decembrim. Pēc tam atkritumu izvešanas grafiki nepieciešamības gadījumā tiks atjaunoti reizi gadā – katra gada sākumā.

 

Kādos laikos notiks atkritumu izvešana?

Atbilstoši Rīgas domes saistošajiem noteikumiem, lai atkritumu izvešana iespējami mazāk traucētu iedzīvotāju naktsmieru, no 20.maija tvertņu tukšošana nebūs atļauta no plkst. 23 līdz plkst. 5, izņemot gadījumus, kad tehnisku apsvērumu vai avārijas apstākļu dēļ nav iespējams atkritumu savākšanu veikt citā laikā.

 

Kur jānovieto atkritumu konteiners tā izvešanas dienā?

Atkritumu konteineram tā izvešanas dienā, kas noteikta grafikā, jābūt novietotam līgumā atrunātajā specializētajam transportam un mūsu darbiniekiem brīvi pieejamā vietā. Gadījumā, ja norādītā teritorija ir slēgta, par to jāinformē uzņēmumu, informējot par iespējām brīvi piekļūt atkritumu konteineriem, tostarp iesniedzot kodus, vārtu pulti vai atslēgas.

Kā nodot objektu vārtu atvēršanas pultis/atslēgas, lai tam var piekļūt atkritumu savākšanas mašīna? Cik daudz tās nepieciešamas?

Juridiskās personas pultis iekļūšanai teritorijā var nodot, noslēdzot līgumu, vai klientam citā ērtā laikā kādā no mūsu klientu apkalpošanas centrā. Katram atkritumu veidam (nešķirotie sadzīves atkritumi, stikla iepakojums, vieglais iepakojums) nepieciešama sava atslēga/pults, jo šos atkritumus izved dažādos maršrutos.

NB! Informējam, ka ārkārtējās situācijas laikā klientu apkalpošana klātienē, ievērojot piesardzības pasākumus, notiek tikai klientu centrā Brīvības gatvē 289, Rīgā. Aicinām sekot līdzi informācijai par darba laikiem ārkārtējās situācijas laikā ŠEIT.

Klienti, kuri turpmāk vairs nesaņems pakalpojumus no SIA “Eco Baltia vide”, objektu apkalpošanā izmantotās pultis no 20.maija varēs saņemt Getliņu ielā 5, Stopiņu novadā, darba dienās no plkst.9-17.

 

Kā es varu pieteikt izmaiņas atkritumu izvešanas grafikā?

Tā kā SIA “Eco Baltia vide” nav zināmas visu klientu atkritumu konteineru iepriekšējās tukšošanas dienas, tad uzņēmums jauno grafiku sagatavojis atbilstoši noslēgtajiem līgumiem un prognozējamajai atkritumu plūsmai.

Ja sagatavotajā grafikā nepieciešamas izmaiņas un konteinera tukšošana nepieciešama ātrāk vai tieši otrādi – vēlāk, aicinām sazināties ar SIA “Eco Baltia vide” Klientu centru pa tel.8717 vai rakstot uz e-pastu riga@ecobaltiavide.lv.

Atgādinām, ka šoferi apkalpo klientus saskaņā ar iepriekš sastādītu maršrutu un viņiem nav tiesību un pienākumu tukšot tos konteinerus, kuriem tajā dienā nav paredzēta izvešana.

 

Ko man darīt, ja grafikā ir iekļauta biežāka/retāka izvešana nekā noslēgtajā līgumā?

Šāda situācija var gadīties programmatūras kļūdas rezultātā. Tādā gadījumā aicinām sazināties ar SIA “Eco Baltia vide” Klientu apkalpošanas centra speciālistiem pa tel.8717 vai rakstīt uz e-pastu riga@ecobaltiavide.lv.

 

Esmu saņēmis avansa rēķinu, bet kas man ar to jādara?

Saskaņā ar noslēgto līgumu, SIA “Eco Baltia vide” klientiem izsūtīs avansa rēķinu – tas ir informatīvs un tajā iekļautie aprēķini norādīti par prognozējamo pakalpojumu apjomu 2020.gadā. Privātpersonas katru mēnesi saņems arī rēķinu par faktisko iepriekšējā mēnesī saņemto pakalpojumu apjomu. Klients var maksāt avansa rēķinu uzreiz vai vairākos maksājumos, vai arī maksāt tikai ikmēneša rēķinu.Kā es saņemšu rēķinus par faktiskajiem pakalpojumiem?

Privātpersonas saņems ikmēneša rēķinus, kā arī avansa rēķinus par ceturksni. Avansa rēķins ir informatīvs un klients var norēķināties arī saskaņā ar faktisko rēķinu par iepriekšējā mēnesī saņemtajiem pakalpojumiem.

Juridiskās personas saņems rēķinus par iepriekšējā mēnesī saņemtajiem pakalpojumiem.

Rēķinu saņemšanas formātu (elektroniski vai pa pastu) klienti var izvēlēties, slēdzot līgumu.

Daudzdzīvokļu ēku iemītniekiem izmaksas par atkritumu apsaimniekošanu tiek iekļautas rēķinā par komunālajiem pakalpojumiem, ko atbilstoši saņemto pakalpojumu apjomam sagatavo un izraksta ēkas apsaimniekotājs

 

Kāpēc man nav piegādāts/nomainīts atkritumu konteiners?

Iedzīvotāju ērtībām esam vienojušies ar citiem operatoriem, ka gan mūsu esošajiem klientiem, kuriem mainīsies atkritumu apsaimniekotājs, gan arī jaunajiem klientiem nav jāmaina atkritumu konteineri.

Ja klientam esošais konteiners ir bojāts, nepieciešams cits tilpums vai konteineru skaits, tad jāpiesaka konteinera nomaiņa pa tālr.8717 vai riga@ecobaltiavide.lv.

Tiem klientiem, kuri ir pieteikuši konteineru maiņu, tie pakāpeniski tiek piegādāti un piegādes turpināsies visu  maija mēnesi.

 

Kāpēc nevar sazvanīt klientu centru?

Līdz 20.maijam, kad SIA “Eco Baltia vide” bija jāsāk darbs galvaspilsētā saskaņā ar jaunajiem nosacījumiem, liela daļa iedzīvotāju nebija vēl noslēguši jaunos līgumus. Tāpēc šobrīd ir liels apjoms ienākošo līgumu, kā arī klientu zvanu un e-pastu par dažādiem jautājumiem.

Pašreiz klientu centrs strādā pastiprinātā režīmā, lai pēc iespējas ātrāk spētu atbildēt uz visiem klientu interesējošajiem jautājumiem. Gadījumos, ja neizdodas operatīvi sazvanīt klientu centru, aicinām rakstīt uz e-pastu riga@ecobaltiavide.lv.

SIA “Eco Baltia vide” atvainojas klientiem par pacietību un sapratni pārejas periodā.

 

Vai es varu pieteikt šķiroto atkritumu konteineru stiklam un plastmasa, papīra, metāla iepakojumam, ja esmu jau noslēdzis līgumu?

Jā, privātmāju iedzīvotāji atkritumu šķirošanas konteineriem var pieteikties arī pēc līguma slēgšanasŠķirošanas konteineri pieejami stikla, kā arī vieglā iepakojuma jeb plastmasas, papīra, metāla iepakojuma dalītai vākšanai. Privātmāju iedzīvotāji var pieteikt šādus šķirošanas konteineru izmērus: vieglajam iepakojumam 240 litri, stiklam 120 litri.

Šķiroto atkritumu konteineru novietošana un tā satura izvešana ir bez maksas.

Šķirošanas konteinerus privātmāju īpašnieki var pieteikt vai vienoties par esošo šķirošanas konteineru tukšošanu, rakstot uz e-pastu riga@ecobaltiavide.lv, norādot noslēgtā līguma numuru.

Vienlaikus, ja privātpersona nevēlas pie savas privātmājas uzturēt individuālos šķirošanas konteinerus, uzņēmums gatavs nodrošināt arī kopīgus atkritumu dalītās vākšanas punktus, ja apvienojas vairāku privātmāju (vismaz 10) iedzīvotāji, norādot arī konkrētu konteineru atrašanās vietu.

 

Vai es varu pieteikt bioloģisko atkritumu šķirošanas konteineru, ja esmu jau noslēdzis līgumu?

Jā, arī pēc līguma slēgšanas vēl ir iespējams pieteikt bioloģisko atkritumu šķirošanas konteineru. Lai to izdarītu, aicinām rakstīt uz riga@ecobaltiavide.lv, norādot noslēgtā līguma numuru.

 

Kas notiks, ja es nenoslēgšu līgumu par atkritumu apsaimniekošanu?

Balstoties uz Rīgas domes saistošajiem noteikumiem, tiem iedzīvotājiem, kuri līdz 19.maijam nav noslēguši līgumu par atkritumu apsaimniekošanu, atkritumu izvešana netiek nodrošināta.

Balstoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 43.panta pirmo daļu par atkritumu radītāja vai valdītāja nepiedalīšanos atkritumu apsaimniekošanas procesā, var tikt piemērots administratīvais vai naudas sods – privātpersonām 10 līdz 150 eiro apmērā, savukārt juridiskām personām – 50 līdz 300 eiro apmērā.

 

Visi “Biežāk uzdotie jautājumi” par atkritumu apsaimniekošanu Rīgā pieejami šeit.

Saistītie raksti

Divas nedēļas Liepājā bez maksas varēs nodot vieglo auto riepas

11/04/2024

No 15. līdz 28. aprīlim vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eco Baltia vide” sadarbībā ar “Latvijas Zaļo punktu” rīko riepu nodošanas akciju “Nomet riepu atbildīgi!”, aicinot Liepājas pilsētas un Dienvidkurzemes novada iedzīvotājus no nolietotajām vieglo automašīnu […]

11. aprīlī no plkst. 13.00 slēgts klientu apkalpošanas centrs Brīvības gatvē

10/04/2024

Informējam, ka tehnisku iemeslu dēļ 11. aprīlī saīsināts darba laiks SIA “Eco Baltia vide” klientu centram Brīvības gatvē 289, Rīgā. Klientu apkalpošanas centrs Brīvības gatvē 289, Rīgā 11. aprīlī strādās no plkst. 9.00 līdz plkst. […]

Marta akcijas laikā Mārupē savāktas 29,64 tonnas dažāda veida atkritumu

08/04/2024

Martā regulārās akcijas laikā Mārupes pilsētā un pagastā iedzīvotāji nodevuši 29,64 tonnas dažāda veida atkritumu. Akciju organizēja vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eco Baltia vide”, piedāvājot iedzīvotājiem bez maksas atbrīvoties no nederīgajām elektroiekārtām, lielgabarīta un sadzīvē […]

Aprīļa sākumā “Eco Baltia vide” noslēgs 1. un 2.kategorijas ceļu tīrīšanu Rīgā pēc ziemas sezonas

05/04/2024

Vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eco Baltia vide” tuvākajās dienās Rīgas centrā un Vidzemes priekšpilsētā noslēgs ielu apsaimniekošanas darbus pēc ziemas sezonas, kas paredz ­ 1. un 2.kategorijas ielu braucamās daļas attīrīšanu no gada aukstajā laikā […]

Sīkdatņu iestatījumi

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus
šajā vietnē var tikt izmantotas analītiskās un mārketinga sīkdatnes. Lūdzu atzīmējiet savu izvēli.

Obligāti nepieciešamās sīkdatnes
Analītiskās sīkdatnes
Mārketinga sīkdatnes
Sīkdatņu iestatījumi